''Vals stralingsevangelie ontmaskerd''. Opinie-artikel in het Dagblad van het Noorden

woensdag, 04 november 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Dagblad van het Noorden 31 okt. 2009
(Onderstaand opinie-artikel is geschreven op uitnodiging van een hoofdredacteur van het DvhN.)

Vals stralingsevangelie ontmaskerd

Sluipend krijgen we steeds meer te maken met straling door alle mogelijke apparaten. Een gevaar voor onze gezondheid waarvoor de overheid blind lijkt, meent Frides Laméris, theoloog, stralingsactivist en regiocoördinator van de stichting Stralingsarm Nederland voor Groningen, Friesland en Drenthe…

Eerder dit jaar hebben kwam in deze krant de discussie tussen voor- en tegenstanders van het project Draadloos Groningen uitvoerig aan de orde. Hierbij refereerden voorstanders herhaaldelijk aan de bestaande stralingveiligheidsnormen en tegenstanders lieten niet na om deze bestaande normen geheel in twijfel te trekken. Verder verscheen in deze krant een bericht over de in Europa geconstateerde schade aan bomen door UMTS-masten en enkele maanden geleden lazen we over de mysterieuze verdwijning van miljoenen bijen in India, volgens Indiase wetenschappers eveneens te wijten aan de grootschalige verspreiding van zendmasten in de betreffende gebieden. De mysterieuze verdwijning van de bijen is overigens een wereldwijd fenomeen.

Heel recent werd in dagblad De Pers een artikel gepubliceerd over stralingsproblemen bij onze militairen in Uruzgan. Om bermbommen te neutraliseren moeten de militairen gebruik maken van zogenaamde jammers die echter (te) veel straling afgeven en ernstige medische klachten veroorzaken, waaronder zware hoofdpijn. Militaire vakbondsvoorzitters van ACOM en AFMP eisten nader onderzoek, maar werden naar hun zeggen met het bekende kluitje in het riet gestuurd. TNO meldde namelijk zoals men al gewend was dat er niets aan de hand kon zijn ‘omdat de straling binnen of onder de norm ligt’. Hetzelfde verhaal werd vanaf eind jaren ’60 tot de jaren ‘90 telkens weer opgevoerd toen honderden kankergevallen bij militairen werden gemeld ten gevolge van radarstraling bij de HAWK-raketten.

Dit verwijzen naar zogenaamd ‘veilige’ stralingsnormen en het bagatelliseren van reële gezondheidsklachten lijkt te berusten op een wereldwijde tactiek van industrie en overheid. Het heeft ongetwijfeld als hoofddoel het vermijden van schadeclaims. Vertegenwoordigers van deze industrie hebben een ‘veilige normentruc’ uitgedacht om de gezondheid van mensen ondergeschikt te maken aan de economische (straling)belangen, waarmee dus in feite de gehele wereldbevolking wordt bedot. In plaats van bescherming te bieden, maken de normen namelijk maximale, onbeperkte en ongewenste bestraling van de bevolking mogelijk. Dit brengt de volksgezondheid wereldwijd ernstig in gevaar.

Ook in Nederland is de situatie inmiddels vrijwel onhoudbaar geworden. De hoeveelheid straling is in de afgelopen 10 jaar door de toepassing van draadloze technologie niet alleen buitenshuis (zendmasten), maar vooral ook binnenshuis sterk toegenomen. Mobieltjes en snoerloze DECT-telefoons –die evenveel straling afgeven als een UMTS-mast op het dak, door draadloze laptops die tijdens downloaden 3x zoveel straling afgeven als een UMTS-mast, enz.) hebben de straling zodanig laten toenemen, dat ingewijden een Elektrische Holocaust vrezen als we op deze manier door blijven gaan.

Vijf Duitse hoogleraren, verenigd in het zogenaamde Competentie-Initiatief, lieten onlangs een brochure verschijnen onder de titel “Waarom grenswaarden schade veroorzaken, geen bescherming bieden – maar toch in stand worden gehouden – bewijzen voor een wetenschappelijk en politiek schandaal.”

Deze in 1999 door een Duits privaat genootschap, het zogenaamde ICNIRP (Internationale Commissie voor Stralingsbescherming) opgestelde normen blijken geen juridische geldigheid te bezitten. De professoren bevestigen dat deze normen enkel industriële belangen dienen. Dat de ICNIRP-normen nu feitelijk tot het verleden behoren is inmiddels ook erkend door het Europese Parlement. In september 2008 namen de Europarlementariërs met 522 tegen 16 stemmen een motie aan om deze normen los te laten en op een meer realistische basis aan bevolkingsbescherming tegen straling te gaan werken. Dit besluit werd vooral genomen op basis van kennisname van het zogenaamde BIOINITIATIVE-rapport uit 2007, waarin een samenvatting van enkele duizenden onderzoekingen naar biologische effecten van straling laat zien hoe ernstig de gevolgen hiervan voor het menselijke organisme zijn.

De actuele situatie in Nederland is op dit moment echter dermate achterlijk (letterlijk en figuurlijk) dat de regering op basis van het advies van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad - geheel tegen het Europese beleid in – weigert het voorzorgsprincipe toe te passen.
De leden van de Elektromagnetische Commissie hebben volgens Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen zoveel belangenverstrengeling met telecommaatschappijen, dat onlangs door BAWA een ontbindingsrekest tegen dit twijfelachtige gremium is ingediend, dat binnenkort door de vaste Tweede Kamercommissie van VWS zal worden behandeld.

Het is hiermee duidelijk geworden dat Nederland op stralingsgebied voor ingrijpende veranderingen staat. De hoeveelheid elektrosmog neem toe. Wanneer de juiste politieke beslissingen in ons land niet tijdig worden genomen, behoort een humanitaire gezondheidsramp mijns inziens helaas tot de reële mogelijkheden.


Voor het originele artikel zie het Dagblad van het Noorden 31 okt. 2009 in de Rubriek: Uitgesproken!Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie