Egmond: Zendmast toch niet in Egmond Binnen? Verstandige politici.

zondag, 01 november 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: webregio.nl 31 oktober 2009

Zendmast toch niet in Egmond Binnen?

EGMOND BINNEN - Veel inwoners van Egmond Binnen zijn tegen de plaatsing van een UMTS mast in hun woonplaats. Het gaat om een veertig meter hoge zendmast die naast bejaardenhuis Heegemunde aan de zuidkant van Egmond Binnen zou worden geplaatst. De mast zou het authentieke beeld van Egmond-Binnen aantasten. Bovendien zou de straling gevaarlijk kunnen zijn.

De gemeente verleende een vergunning aan T-mobile voor plaatsing van de mast, zonder te overleggen met bijvoorbeeld de wijkvereniging. Om dit recht te zetten is zowel de gemeente, als T-mobile bereid om met de omwonenden in gesprek te gaan. WebRegio vroeg aan de politieke partijen van Bergen of zij voor of tegen plaatsing van de zendmast zijn.

Karin Kindt, PvdA: tegen
'Wij zijn tegen het plaatsen van de zendmast in het centrum van Egmond Binnen. Wij hebben vorig jaar geprobeerd een besluit te formuleren waardoor het op die plek niet zou kunnen. Dat bleek juridisch niet mogelijk.'

Koen Braak, GroenLinks: tegen
'GroenLinks is van mening dat voorzichtigheid met UMTS masten bij woonwijken geboden is, aangezien onderzoeken over de gezondheidsrisico's elkaar tegenspreken. Verder leiden hoge masten in landelijke gebieden tot horizonvervuiling en daarmee tot aantasting van het landschap. Bij aanvragen voor plaatsing van masten dienen burgers zo goed mogelijk geïnformeerd te worden. Zowel de gemeente als T-mobile zijn in dit geval aanvankelijk tekort geschoten.'

Anja de Ruiter, D66: tegen
'In principe zijn wij tegen de plaatsing van de zendmast, en zeker daar. Maar T-Mobile heeft in het verleden ooit een bouwvergunning voor die plek gekregen. En er is nu eenmaal zoiets als continuïteit van bestuur. Tijdens deze raadsperiode heeft de raad (unaniem) in twee opeenvolgende moties het college opgedragen met provider en dorpsvereniging naar een andere geschikte locatie te zoeken. Daarbij is, zover ik weet, een patstelling ontstaan, waarna de T-Mobile dreigde van zijn recht gebruik te maken, en dus de mast toch naast Heegemunde te plaatsen.'

Voor het oorspronkelijke bericht zie:
www.webregio.nl/groot-alkmaar/regionaal-nieuws/artikel/521663/zendmast-toch-niet-in-egmond-binnen.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie