Barendrecht: Geen vergoeding na plaatsing umts-mast

vrijdag, 23 oktober 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Reformatorisch Dagblad 22 okt. 2009

Geen vergoeding na plaatsing umts-mast

DEN HAAG – Barendrechter R. Westerbaan heeft geen recht op een forse planschadevergoeding van de gemeente na plaatsing van een gsm/umts-zendmast in de buurt.

Dat heeft de Raad van State donderdag in een uitspraak bepaald. Westerbaan woont op 120 meter van een nieuwe zendmast van 38 meter hoog. De mast staat aan de Marijkesingel. De Barendrechter diende een planschadeverzoek bij de gemeente in omdat hij vreest dat zijn woning flink in waarde is gedaald door de komst van de zendmast.

Bovendien is Westerbaan huiverig voor gezondheidsklachten die door de straling van de zendmast zouden kunnen optreden.

De Raad van State stelt vast dat niet bewezen is dat de straling van gsm- en umts-zenders gezondheidsklachten opleveren. De vrees voor gezondheidschade is volgens de Raad geen reden om planschadegeld uit te keren.

Voor het originele bericht zie:
www.refdag.nl/artikel/1440445/Geen+vergoeding+na+plaatsing+umtsmast.html .

Opm. Stopumts;
De rechters van de Raad van State houden de gelederen met de providers en het Ministerie van EZ gesloten. Men beseft dat toekenning van de planschade uit zou lopen op megaclaims tegen KPN Berichten%20Nederland/4108 waarbij de deconfiture van DSB zou verbleken!
Toch is het slechts een kwestie van tijd totdat het front van rechters en rijksoverheid in elkaar stort. Juridische%20Informatie/3616 Eens komt de waarheid boven tafel, uiteindelijk bij een parlementaire enquêtecommissie.
Dat er eerst nog veel meer slachtoffers moeten vallen en gedupeerden tot wanhoop gedreven moeten worden is onontkoombaar. Met dank aan de leugenachtige voorlichting van het Antennebureau. Artikelen/3408


Juridische Annotatie van het Kantoor Bawa te Haaksbergen:

De vraag is of de advocaat van de verzoeker zich heeft beroepen op de Europese eigendomrechtswetgeving welke voorrang heeft op de Nederlandse eigendomrechtswetgeving.

Europees recht gaat voor nationaal recht. Uit de rechtsoverweging van de Raad van State blijkt dit niet. Ook is niet bekend of de advocaat van de verzoeker de COFAM ll outliers kwestie (6,5 % verwijdering) als factor naar voren heeft gebracht. Indien onverhoopt vergeten is in de nationale procedure een beroep te doen op de eerbiedigende werking van het EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens) is het recht om deze casus aanhangig te maken bij het Europees Hof komen te vervallen. (niet-ontvankelijk)

Aan deze BAWA-annotatie kunnen geen rechten worden ontleend !

Haaksbergen, 22 oktober 2009Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie