Westerbork: Bedrijven en burgers in hoger beroep tegen antennemast

vrijdag, 16 oktober 2009 - Categorie: Berichten Nederland

16 oktober 2009

Bedrijven en burgers en uit Westerbork in hoger beroep tegen antennemast

BEILEN – Een groot aantal bedrijven en burgers uit Westerbork zijn in hoger beroep gegaan bij de Raad van State tegen de uitspraak van de meervoudige kamer van de arrondissementsrechtbank Assen van medio augustus. Het betreft hier een bouwvergunningverlening voor een mobiele telefoniezendmast op de locatie De Noesten.
De omwonenden vrezen gezondheidsschade als gevolg van de continu voortdurende elektromagnetische straling.
Raadsman Baakman zal de Raad van State vragen een diepgaand onderzoek in te stellen naar de onafhankelijkheid van de onderzoeken van de gezondheidsraadcommissie elektromagnetische velden en van haar leden en hoe die onafhankelijkheid wettelijk is gewaarborgd en het wettelijk toezicht daarop.
_________________________________________________________________________________

Opm Stopumts:
Het is nog maar de vraag of de Raad van State in zal gaan op de onderzoeksvraag nu deze kwestie door BAWA ook op de politieke agenda van de vaste Tweede Kamercommissie van VWS is gezet die binnenkort in plenaire vergadering hierover zal debatteren.
Desgevraagd deelde Baakman mede dat de verantwoordelijke minister van volksgezondheid ( Ab Klink) in een kabinet zit met twee collega-ministers ( Hirsch Ballin en Donner) die voordien staatsraad waren bij de Raad van State en daarom niet uitsluit dat deze zaak uiteindelijk of in Luxemburg of in Straatsburg zal worden beslecht.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie