zondag, 19 juni 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Protest tegen zendmasten in Amsterdam

Op woensdag 22 juni 2005 vindt om 19.30 uur een informatie- en
discussie-avond plaats over zendmasten in Amsterdam. Op die avond worden
handtekeningen van bewoners overhandigd aan woningbouwvereniging De Key en
de providers Telfort en Orange. De meerderheid van de bewoners wil dat de
antennes van het dak verwijderd worden.

De bijeenkomst vindt plaats in het bijgebouw van woningbouwvereniging De
Key, Hoogte Kadijk 145, Amsterdam. Het programma begint om 19.30 uur.

Aanleiding is de handtekeningenactie in de omgeving van de Zoutkeetsgracht,
georganiseerd door bewoners van Zoutkeetsgracht 7 - 113. Op het dak staan 7
antennes voor mobiele telefonie. Volgens het antenneregister staat er
slechts n antenne voor GSM 1800 MHz, in gebruik sinds 11 januari 2005,
maar de informatie van het antenneregister is niet up to date (in dit geval
ook niet correct: volgens de plattegrond van het antenneregister staat de
mast aan de andere kant van de Zoutkeetsgracht).

De bewoners hebben welzijns- en gezondheidsklachten. Edwin van Vierzen kon
niet meer slapen in zijn woning, ontdekte dat hij zich elders beter voelde
en dat de moeheid, hoofdpijn en fluittoon in zijn oren verdwenen. Ook
ontdekte hij dat de inspraakprocedure voor de zendmast niet correct is
verlopen. Bij navraag bij de bewoners bleken meer mensen
gezondheidsklachten te hebben, die vr de plaatsing van de mast niet
bestonden of sindsdien verergerd zijn. Veel meer dan de helft van de
bewoners blijkt tegen de antennes te zijn. De handtekeningen zullen op de
informatie- en discussie-avond worden overhandigd aan woningbouwvereniging
De Key en de providers Telfort en Orange, met als inzet de verwijdering van
de zendmast en de bescherming van de huurders van De Key (26.000 woningen)
tegen de hoogfrequente straling.

Edwin van Vierzen heeft een slaapcabine met afscherming van
aluminiumisolatiefolie gebouwd. De stralingsdichtheid daarbinnen is
meetbaar lager en hij kan weer slapen. In zijn woning is afgelopen woensdag
0,7 Volt per meter (ca. 1300 mikroWatt/m2) gemeten. Edwin is niet de enige
in Amsterdam die welzijnsklachten heeft door de radiofrequente straling.
Ook elders zijn mensen onwel, slapen onder afschermende klamboes (onder
meer bij station Amstel) of lopen de deur bij de huisarts plat (maar die
kan niets vinden) en in enkele gevallen zijn de bewoners zelfs verhuisd
naar een plek met minder straling (zoals de familie Luyat). De
radiofrequente straling is afkomstig van zendmasten (GSM 900 MHz, GSM 1800
MHz en UMTS 1900-2200 MHz), draadloze DECT-telefoons, WIFI-netwerken, C2000
(het netwerk van de hulpdiensten) enzovoort.

In Nederland bestaan geen normen voor de hoogfrequente stralingsdichtheid.
De Gezondheidsraad adviseert een limiet van 10.000.000 tot 20.000.000
mikroWatt/m2, om te voorkomen dat mensen verhit worden zoals in een
magnetron (n graad verwarming in zes minuten). Dat kom je alleen tegen
binnen enkele meters van een antenne. Voor de andere effecten van de
permanente straling zijn geen blootstellingslimieten gesteld. De effecten
zijn er wel degelijk (op het centraal zenuwstelsel, de neuronale
activiteit, het EEG, de cerebrale bloeddoorstroming, de werking van de
hersenen en het cognitieve functioneren. Dat staat in een rapport van
T-Mobile van 9 juni 2005 en het klopt met de onderzoeken van TNO in 2003 en
Umweltmedizin Salzburg in 2005). Alle epidemiologische onderzoeken vinden
dezelfde klachten en symptomen in de omgeving van zendmasten: moeheid,
slaapstoornissen, duizeligheid, misselijkheid, problemen met de
bloedsomloop, irritatie, depressie, vaag zien, concentratie- en
geheugenstoornissen en afwijkingen van het cognitief functioneren. Die
klachten ontstaan bij lage permanente stralingsdichtheden (100 tot 1000
mikroWatt/m2).

Op de informatie- en discussie-avond komen vertegenwoordigers van de
bewoners, de providers Telfort en Orange, het nationaal antennebureau, de
Gezondheidsraad, het netwerk Stopumts en woningbouwvereniging De Key.