Barneveld: Waardedaling woningen rond zendmasten, schade voor KPN kan oplopen tot 13 miljard Euro

donderdag, 22 oktober 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bericht oorspronkelijk geplaatst 12 okt. 2009
Update 13 okt. 2009 met toegevoegde links.
2nd update 22 okt. 2009

Bron: Barneveldse Krant 7 okt. 2009

Barneveld geeft groen licht voor zendmast Zwartebroek

ZWARTEBROEK - Het Barneveldse college geeft KPN toestemming voor de plaatsing van een mast voor telecommunicatie nabij Zelderseweg 15, op de grens van Zwartebroek en Nijkerk.

De mast heeft een hoogte van circa veertig meter. Het college heeft twee bezwaren van belanghebbenden, die bezorgd zijn dat de straling mogelijk negatieve effecten op hun gezondheid heeft, afgewezen.

,,De meest recente jurisprudentie op dit terrein geeft aan dat een bouwvergunning niet geweigerd kan worden op grond van mogelijke effecten op de volksgezondheid'', melden burgemeester en wethouders. ,,Uit onderzoek is niet gebleken dat kortstondige blootstelling aan straling van een telecommast schadelijk is voor de gezondheid''.
Barneveld sluit een planschadeovereenkomst met KPN, zodat de gemeente niet aansprakelijk kan worden gesteld voor waardedaling van onroerend goed van omwonenden.

Opm. Stopumts;
De gemeente toont wijsheid en verstand door het sluiten van een planschade overeenkomst met KPN. In Nederland staan 20.844 antenne-installaties. Als er rond de installaties zo'n 10 huizen getroffen worden en een planschade indienen van 25% van de waarde van een gemiddelde woning (246.000 �) komt het planschadebedrag per woning uit op � 61.500,- dus per antenne-installatie op � 615.000,- en bij 20.844 antenne-installaties in totaal uit op 20.844 x 615.000,- = � 12.819 miljoen, zo'n 13 miljard euro.
Wij raden u met klem aan uw aandelen KPN te verkopen mochten meer gemeenten het voorbeeld van de gemeente Barneveld volgen.

Zie in dit verband:
Berichten%20Internationaal/3521
Berichten%20Internationaal/3785
Berichten%20Internationaal/3995
Berichten%20Internationaal/4103


Voor het originele bericht zie:
www.barneveldsekrant.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Barneveld-geeft-groen-licht-voor.431285.news .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie