Theoloog vraagt burgemeester Groningen open debat over thema Stralingsvrij Groningen.

maandag, 05 oktober 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving onderstaand persbericht:

--------------------------------------------

PERSBERICHT

Zuidlaren, 5-10-2009

Zuidlarense theoloog vraagt nieuwe burgmeester Groningen open debat over thema Stralingsvrij Groningen.


Stralingsaktivist en geboren stadjer Frides Laméris heeft in een tweetal recente brieven burgmeester Peter Rehwinkel opgeroepen alsnog de bezwaren van duizenden burgers in Groningen serieus te nemen dat zij niet wensen dat de stad Groningen massaal (en onvrijwillig) bestraald zal gaan worden via o.a. in lantarenpalen bevestigde Wifi-routers.
Dit naar aanleiding van de aankondiging van de St. Draadloos Groningen dat a.s. donderdag 8 okt. zal worden begonnen met de uitrol van het netwerk op o. het universiteitsterrein in de stad Groningen.

Geïinspireerd door het bijna voltooide manuscript van het boek van Groninger Benjamin Adamah over 'Draadloze Misdaad' (non-fiction!), is de Zuidlarense theoloog vast van plan de komende maanden de waarheid over de aanzienlijke
gezondheidsrisico's van draadloze netwerken aan het daglicht te brengen.

Met de komende val van gezondheidsraad lid Prof. Ab Osterhaus, wegens ernstige belangenverstrengeling op het gebied van griepvaccinaties, is het zijn insziens nog slechts een kwestie van tijd dat ook koppen zullen sneuvelen van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Nederlandse Gezondheidsraad.
Tegen dit hoogst
vooringenomen gremium is namelijk bij de voorzitter van de gezondheidsraad op 2 okt. j.l . een ontbindingsrekest ingediend door het juridisch kantoor Bawa te Haaksbergen. Zie: Juridische%20Informatie/4088

Laméris heeft de afgelopen weken e-mailcorrespondentie gevoerd met de secretaris van de Commisie Elektro-Magnetische Velden van de gezondheidsraad Dr. Eric van Rongen en is tot de conclusie gekomen dat in de Commisie Elektro-Magnetische Velden spelletjes worden gepeeld die enkel het belang van de industrie en telecom (en in collusie daarmee de overheid) dienen. De gezondheid van de bevolking wordt consequent door deze afdeling van de GR opgeofferd aan commerciële belangen.

Verder worden volgens Laméris in de Commisie EMV wetenschappelijke standaards gehanteerd uit het stenen tijdperk van de wetenschap waar causale bewijzen worden gevraagd via criteria die actueel waren in het wetenschappelijk debat van de verlichting in de 17e eeuw (Descartes, Spinoza, Newton), maar niet anno 2009, waar de inzichten van de verfijnde kwantummechanica dienen te worden toegepast bij de wetenschappelijke doorgronding van het leven.

Laméris heeft Van Rongen laten weten dat een Gezondheidsraad die enkel de visie van elektrotechneuten weerspiegelt die belangenverstrengeling hebben met telecom en elektronica-industrie slechts de visie op elektromagnetische straling is die lijkt op die van '' Neanderthalers die rondstampen in de porseleinkast''.

Wanneer we ook visies mogen inbrengen die recht doen aan de huidige stand van wetenschap in de biofysica en biologie, (zoals die b.v. van Dr. Ulrich Warnke van de universiteit van Saarland, BRD) waar verfijnde en goed bestudeerde elektro-magnetische paramaters die het leven van het gehele ecosysteem in kaart brengen,
een belangrijke rol spelen, kan snel een grens worden gesteld aan de ongebreidelde invloed van kunstmatige elektro-magnetische straling die het gehele ecosysteem, mens, dier en plant in toenemende mate dreigt te verstoren.

Frides Laméris, Zuidlaren
Alumnus RUG Theologie
Initiatiefnemer StralingsalarmGroningen
Regiocoordinator St. Stralingsarm Nederland voor Groningen, Friesland en Denthe.

050-4096142Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie