Heiloo: Voorzichtiger met zendmasten

vrijdag, 18 september 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Heiloo on line 18 sept 2009

Voorzichtiger met zendmasten

Gisteravond heeft de commissie Openbare Ruimte op basis van een notitie van de NCPN gediscussieerd over de gevolgen van straling van zendmasten. Ook de PvdA heeft een terughoudende houding ten aanzien van de gezondheidsrisico's van zendmasten.

Er liggen geen rapporten waar klip en klaar uit blijkt dat er al dan niet risico's zijn. Toch groeit de twijfel over de stelling dat er geen gezondheidsrisico's zijn. Daarom heeft de PvdA zich aangesloten bij het standpunt van de NCPN om bij beoordeling van aanvragen voor nieuwe zendmasten het voorzorgsbeginsel te hanteren. Dit beginsel gaat uit van twijfel over het niet aanwezig zijn van schadelijke gevolgen voor de mens en het milieu. Derhalve moeten aanvragen voor zendmasten scherper worden getoetst op de voorgenomen locatie. Scherper dan voorheen zal moeten worden gekeken naar de afstand tussen zendmast en woonbebouwing.

Ook is aangegeven dat weliswaar de toetsing van aanvragen aan het voorzorgbeginsel moeten plaatsvinden maar dat ook een beroep moet worden gedaan op de rijksoverheid om het vergunningvrij laten van zendmasten tot vijf meter te schrappen. Men heeft zich bereid verklaard om de NCPN te ondersteunen met het maken van een initiatiefoorstel om als gemeenteraad van Heiloo deze materie ook landelijk een breder platform te geven.

Voor het originele artikel zie:
www.heiloo-online.nl/nieuws/id/4320/voorzichtiger_met_zendmasten.html .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie