Wijchen: Aanvraag voorlopige voorziening bouwstop KPN.

donderdag, 17 september 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaand verzoek voor een voorlopige voorziening en bouwstop voor een KPN zendmast.
Stopumts is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


---------------------------------------------------

GEZAMENLIJKE AANVRAAG VOORLOPIGE VOORZIENING N.A.V. HET BESLUIT OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN VOOR DE UMTS MAST NABIJ HET PERCEEL KAVELPAD 25 IN HELLENDOORN.


Aan de Voorzieningenrechter,
Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht,
Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.
Faxnr. 026-3592815


17-9-2009

Geachte Rechter Voorlopige Voorzieningen,

Ik ben door mevrouw J.A. van Rossum-Masseling, wonende Cunerahof 1 te Wijchen, benaderd met de vraag of ik vanuit mijn ervaring als juridisch adviseur van de stichting Stralingsarm Nederland een aanvraag Voorlopige Voorziening voor bovengenoemde mast in te dienen. Zij vertegenwoordigt in deze de belangen voor haar 90 jarige vader, dhr. H.L. Masseling, wonende op Kavelpad 25 te Wijchen, pal naast de bouwlocatie, waar KPN gemachtigde Schuuring BV te Harderwijk vanochtend begonnen is met de werkzaamheden.
KPN heeft hiervoor op 6-8-09 een voorlopige bouwvergunning ontvangen en hierop is door dhr. Masseling en erven op 26 augustus een bezwaarschrift ingediend. De Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Wijchen moet zich hierover nog in een Hoorzitting uitspreken.

De fam Masseling is gebaat bij een direct vonnis, aangezien er nu reeds aanwezige begroeiing verwijderd wordt en natuurschade ontstaat.
Ik heb hedenochtend via de behandelend ambtenaar van de gemeente Wijchen, dhr. v/d Bosch (024-6492363), het telefoonnummer van de contactpersoon van Schuuring BV, zijnde dhr. W.Hoogakker (06-42441786) gekregen en deze weigert de bouw stop te leggen zonder opdracht van KPN.
KPN en Schuurling BV laten de fam. Masseling geen andere keus dan een Voorlopige Voorziening aan te vragen en de kosten daarvan op KPN te verhalen.

Van dit faxbericht stuur ik per e-mail een afschrift naar mevr. Van Rossum-Masseling met het verzoek dit afschrift ter bevestiging per direct naar uw postbusadres te sturen, vergezeld van een kopie van hun bezwaarschrift..
U kunt de acceptgiro voor de griffierechten naar haar sturen: Cunerahof 1, 6601 AE Wijchen.

Voor de goede orde laat ik U nog weten dat ik voor nadere informatie telefonisch bereikbaar ben onder nr. 0412-451141 (faxen is alleen mogelijk na handmatige inschakeling van het apparaat = eerst tel. contact leggen).

Tekenend met vriendelijke groet,

Luuk van Dinter, Mevr. Van Rossum-Masseling
Juridisch adviseur Stralingsarm Nederland.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie