Ommen: Bezwaar aangetekend tegen verlenen bouwvergunning zendmast.

vrijdag, 11 september 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaand schrijven aan B&W en gemeenteraad van Ommen.
Stopumts is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


----------------------------------------

BEZWAARSCHRIFT N.A.V. HET BESLUIT OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN VOOR DE UMTS MAST, STATIONSWEG 35 IN OMMEN.

11-9-2009

College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 100,
7730 AC Ommen.
Faxnr. 0529-456595

Geachte leden van College en Gemeenteraad,

Hierbij teken ik namens de stichting Stralingsarm Nederland en burgers, die ons daartoe gemachtigd hebben en nog tot aan de sluitingstermijn zullen machtigen, bezwaar aan tegen het verlenen van bouwvergunning voor de bovengenoemde mast. Een uitgebreide argumentatie zullen wij U uiterlijk 17 september doen toekomen, vergezeld van een adressenlijst van deelnemende burgers. Daarnaast zal door ondergetekende alvast een aantal argumenten meegenomen worden in de informatie-avond van 16 september.

Voor de goede orde deel ik U mede dat wij het betreuren dat deze informatie-avond gehouden wordt als de uiterste termijn om een bezwaarschrift in te dienen op een dag na verstreken is. Dat is niet wat in het Verdrag van Aerhus bedoeld wordt met een actieve informatieplicht .

Daarnaast blijft onverlet dat bovengenoemde bouwvergunning voort vloeit uit de omstreden Nota Antennebeleid, die door een meerderheid van de gemeenteraad in haar vergadering op 28-3-2008 werd aangenomen. Deze nota bevat aantoonbaar onjuiste en bewust misleidende passages. Alle raadsleden zijn daarover vooraf ieder individueel en tijdig door Stralingsarm Nederland geïnformeerd. Deze Nota Antennebeleid is onlosmakelijk deel in een bodemprocedure en derhalve ook in huidige en toekomstige bezwaar- en beroepschriften.

Hoogachtend,

Juridisch adviseur Stichting Stralingsarm Nederland.

Cc: media, div. websites, burgers van OmmenLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie