Raalte: Raad van State steunt de Gezondheidsraad.

donderdag, 10 september 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Gerelateerd bericht: Berichten%20Nederland/3929

Bron: Weekblad voor Salland 8 sept. 2009

Antennes watertoren

RAALTE – De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de plaatsing van UMTS-antennes op ruim 35 meter hoogte aan de oude watertoren in Raalte door Vodafone Libertel afgewezen.

Volgens tegenstanders kan de elektromagnetische straling van de (inmiddels al geplaatste) antennes gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Daarom moet de gemeentelijke vergunning ongeldig worden verklaard. De Raad van State vindt echter dat de procedure sinds de eerste aanvraag in 2007 en het (tweede) College-besluit in januari 2008 goed verlopen is. Zo heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Raalte daarvoor een uitgebreid advies van de Gezondheidsraad opgevraagd. Volgens de tegenstanders zitten er in de Gezondheidsraad echter leden met belangenverstrengeling door andere functies. De Raad van State is het daar niet mee eens, noemt de Gezondheidsraad een deskundige en onafhankelijke instantie en vindt het sowieso geen taak van de gemeente Raalte om die eventuele dubbelfuncties te gaan onderzoeken. Ook de stelling van de tegenstanders dat er door de plaatsing van de antennes sprake is van schending van de Grondwet, het Verdrag van de Rechten van de Mens en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen wordt door het hoogste rechtscollege van ons land afgewezen.

Voor het originele bericht zie:
www.deweekkrant.nl/artikel/2009/september/08/antennes_watertoren_mogen_56 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie