Winterswijk: Gemeentebelangen wil gezondheidsaspecten uitsluiten bij de discussie zendmasten.

maandag, 07 september 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Wenters.com 6 sept 2009

UMTS misverstanden

Onlangs stond er in de pers een zeer misleidend stuk over de mogelijke plaatsing van een elfde UMTS mast in Winterswijk.

Graag wil ik proberen enige misverstanden toe te lichten in dit ingewikkelde verhaal waarin bij sommigen emoties snel de overhand lijken te krijgen.

De Regering staat niet toe dat Gemeenten plaatsing van UMTS masten tegenhouden op grond van volksgezondheid redenen. Dit doen zij met het rapport van de Gezondheidsraad als onderbouwing. Daarmee is het hele volksgezondheid aspect dus geen zinvol onderdeel van de discussie voor een raadsbesluit. We mogen er op verjaardagen en aan de keukentafel met elkaar volop over praten maar als argumentatie voor een raadsbesluit heeft het geen waarde. Punt uit. Als u er anders over wil denken moet u zorgen dat er een andere regering komt of de Tweede Kamer haar standpunt laten herzien.

Indien je als Gemeente en Raad dus tòch besluit de elfde mast niet toe te staan weet je dat je een verloren rechtzaak tegen de KPN aan je broek hebt. Dit is dus verspilling van publiek geld en ambtelijke arbeid en dat moet je niet willen. Tegen plaatsing stemmen is daarmee op dit moment volgens mij alleen te verklaren als populistisch gedrag gericht op de komende verkiezingen of het bevorderen van een inefficiënte lokale overheid.

In de stukken voor de Raadsvergadering, die via de website van de Gemeente zijn in te zien, kan iedereen lezen dat de wethouder allerlei alternatieven heeft onderzocht. De alternatieven moeten daarbij wel aan het basisdoel “het verbeteren van de dekking” voldoen. Daarom zijn sommige suggesties niet zinvol.

Natuurlijk levert iedere keuze nieuwe ontevreden mensen op omdat niemand graag een UMTS mast in zijn of haar directe omgeving wil. Gelijktijdig wil iedereen wel overal een goed bereik hebben. In antwoord op de vraag van Winterswijks Belang in de commissievergadering op 2 september konden we horen dat er al zeker 10 UMTS installaties staan in Winterswijk. Het is dus geen nieuw probleem. Gelukkig hebben deze masten nog geen herkenbare negatieve invloed op de lokale volksgezondheid veroorzaakt.

Dat er geen andere belangen spelen blijkt onder andere doordat de Gemeente niets meer ontvangt dan eventuele opbrengsten van het stukje verkochte grond en eventuele bouwleges. Door de vele emoties was de sfeer in de commissievergadering van 2 september absoluut niet prettig. Over de toonzetting van de inspraak in de commissie en de reacties vanaf de tribune wil we graag wat nader toelichten. Iedereen mag altijd kritisch zijn maar wel graag met respect voor elkaar en liefst ook met normale omgangsvormen. Alle Raad- en Commissieleden zijn goedwillende burgers die meestal veel uren inzetten in het belang van Winterswijk. Zij ontvangen hiervoor een minimale vergoeding maar nooit een inkomen. Geen van hen verdient het onheus behandeld te worden. Ook daar wil Winterswijks Belang zich graag hard voor maken.

Enkele “betrokkenen” verwijten Winterswijks Belang geen inspraak te kunnen hebben; dit is echt volkomen misplaatst. Dankzij de voorstellen van Winterswijks Belang is de mogelijkheid ontstaan om mee te discussiëren in de commissie en in te spreken in de Raad. Daarnaast hebben wij het initiatief genomen voor de Ronde Tafel Gesprekken voorafgaand aan de ontwikkeling van nieuw beleid, -de Charrettes bij grote nieuwe bouwprojecten, -het Politiek Café voor actualiteiten en het Referendum voor raadgeving aan de Gemeenteraad. Allemaal instrumenten bedoeld om iedere burger maximaal de kans te geven zich betrokken te voelen en zijn mening te geven bij het besturen van Winterswijk.

Tenslotte heeft Winterswijks Belang in de bewuste commissievergadering de wethouder gevraagd de informatievoorziening naar de betrokkenen nu ook gericht nader in te vullen. Dat hij dat doet nadat een locatiekeuze in beeld is gekomen lijkt redelijk. Eerder is de groep “betrokkenen” namelijk nog niet bekend. Het college stelt nu een locatie voor de elfde mast voor waarvan zij denkt dat het de minst slechte is. Het besluit er over zal in de komende raadsvergadering genomen moeten worden.

Dirk Willink
Namens de Fractie van Winterswijks Belang

Opm. Stopumts:
Inwoners van Winterswijk weten nu in ieder geval op welke partij zij niet moeten stemmen.


Voor het originele artikel zie:
www.wenters.com/index.php?pageid=4&subid=0&nid=190 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie