Leeuwarden: Draadloos Wifi-netwerk voor de hele Leeuwarder binnenstad? (Upd met extra link)

dinsdag, 08 september 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Alleen PAL GroenLinks wijst op risico’s Wifi-netwerk

6 September 2009

Afgelopen week stond het VVD-initiatief voor een Wifi-netwerk op de agenda van de gemeenteraad. Preciezer geformuleerd: een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van een draadloos Wifi-netwerk voor de hele Leeuwarder binnenstad. Dit was een afgezwakte vorm - nu alleen onderzoek - van het originele voorstel en ook de PvdA was nu mede-indiener. PAL GroenLinks bleef bij haar standpunt en stemde als enige fractie tegen dit plan. Draadloos Wifi is overbodig omdat er glasvezel komt en je nu ook al op je mobiel kunt inloggen. Nog meer extra straling hoeft van ons niet. Wij houden vast aan het voorzorgsbeginsel. Zolang niet vaststaat dat elektromagnetische straling veilig is, moet je er uiterst voorzichtig mee omgaan. Voorkomen is beter dan genezen.

Blinde vlek
PAL GroenLinks woordvoerder Gerben Hoogterp noemde het onbegrijpelijk dat VVD en PvdA als indieners van het Wifi-plan alleen spreken over de gemaksvoordelen van draadloos internet. Natuurlijk zijn die er. Maar er is ook een andere kant. Met geen woord reppen de initiatiefnemers over de risico’s rond veiligheid en gezondheid. Op de uitdrukkelijke vraag naar het waarom van deze bewuste omissie bleven VVD en PvdA het antwoord schuldig. SP en CDA sloten zich wel aan bij het verzoek van PAL GroenLinks om deze risico’s rond veiligheid en gezondheid mee te nemen in het onderzoek.

Juist in de binnenstad met veel financiële transacties is het gevaar van internetcriminaliteit groot. Gegevens die via straling verzonden worden kunnen moeilijk beveiligd en daarom gemakkelijk gestolen worden. De VVD die zelf altijd voorop wil lopen bij de aanpak van criminaliteit toont hier een enorme blinde vlek.

Daarnaast is er het stralingsgevaar. Een Wifi-netwerk voor de hele binnenstad betekent een enorme toename van zendmasten die data zenden en ontvangen. Wethouder Henk Deinum stelde hiertegenover dat uit onderzoek blijkt dat de stralingsniveaus binnen de norm liggen en dus geen kwaad kunnen. De Christen Unie noemde de resultaten van het omstreden en kortzichtige Zwitserse onderzoek, waarbij proefpersonen tijdelijk voor enkele minuten bloot staan aan straling waarbij hun cognitieve prestaties worden getest (bijvoorbeeld een puzzel oplossen). Dit zegt totaal niets over permanente blootstelling aan straling en de invloed op je lichaamscellen op langere termijn.
Bovendien zijn de laatste onderzoeksgegevens rond mobile telefonie bepaald niet gunstig.

Electro-overgevoelig
Belangrijk voor PAL GroenLinks is het feit dat er mensen zijn die gevoelig zijn voor gepulste elektromagnetische straling van UMTS, DECT-telefoons of Wifi. Zij zijn zogezegd elektronsensibel of elektrosensitief en krijgen last van allerlei klachten zoals suizingen, hoofdpijn, depressies of slapeloosheid.
De gemeente Stockholm in Zweden erkent 'electro hypersensitivity' (EHS) als handicap en neemt voor deze groep in de stad allerlei maatregelen. En de redenering van de Leeuwarder PvdA dat Wifi ongevaarlijk zou zijn? Tal van ervaringsverhalen weerspreken dat. Ook Wifi is straling waar electro-gevoelige mensen ziek van kunnen worden. DJ Steve Miller bracht afgelopen zomer zijn nieuwe album getiteld ‘Electrosensitive’ uit. Clips van dit album over specifiek Wifi-allergie kun je afluisteren op www.radiationresearch.org/index.asp . onder 24 juli 2009.

Kortom, als in de Leeuwarder binnenstad een Wifi-netwerk komt kunnen bewoners, ondernemers en bezoekers die elelectro-overgevoelig zijn hier last van krijgen. Wat ga je als gemeente doen als een electrosensibele bewoner of ondernemer die ongevraagd een Wifi-mast op zijn dak krijgt, hiervan ziek wordt en vervolgens reclameert? PAL GroenLinks is voor een leefbare binnenstad en wil deze situaties liever voorkomen.

Ja maar er zijn toch al zoveel zaken en cafe’s waar je nu draadloos kunt inloggen? Natuurlijk. Maar dan heeft deze ondernemer een vignet op het raam en kun je als klant of consument zelf kiezen of je daar wel of niet naar toegaat. Als we de hele binnenstad ongevraagd volzetten met extra Wifi-zendmasten, heb je geen keuze. Voor ons is dat een principieel verschil.

Voorzorgsbeginsel en twijfel aan nut en noodzaak
PAL GroenLinks is vanwege het voorzorgsbeginsel tegen ongevraagde introductie van Wifi. Bovendien betwijfelen wij het nut en de noodzaak van deze techniek. We krijgen in Leeuwarden al een prachtig glasvezelnetwerk. Bovendien kun je via UMTS nu ook al mobiel internetten. Wat betekent het voor valse concurrentie als Wifi er dan gratis naast moet? Allemaal vragen waar de initiatiefnemers geen antwoord op hebben.

Wethouder Deinum vermelde tot slot dat het college samen met de NHL Internet Academie, Stichting Frix en verschillende bedrijven al bezig is met de ontwikkeling van verschillende applicaties voor draadloos internet. Over twee weken wordt dit voorstel in het college van B&W besproken. Dat wachten we nu eerst maar af.
PAL GroenLinks dringt er op aan dat de uitwerking van deze college-plannen duidelijk teruggekoppeld wordt naar de gemeenteraad, zodat we niet op deze wijze zonder uitgebreid onderzoek en ongevraagd via de achterdeur Wifi krijgen.

Voor het originele bericht zie:
www.palgroenlinks.nl/index.php?id=28&tx_ttnewstt_news=330&tx_ttnewsyear= .

Zie ook:
www.liwwadders.nl/data/nieuws/items/EkVkFFZlVZozYNEPfr.php .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie