Kennisplatform Elektromagnetische Velden bericht over hoogspanningslijnen en kinderleukemie.

dinsdag, 01 september 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Kennisplatform EMV 1 sept. 2009

Kennisplatform Elektromagnetische Velden bericht over hoogspanningslijnen en kinderleukemie.

Kinderen die langdurig in de buurt van hoogspanningslijnen wonen, hebben meer kans op leukemie dan kinderen die daar verder vanaf wonen. Het is echter nog steeds onduidelijk of dit komt door het magnetische veld van hoogspanningslijnen of door iets anders dat met de aanwezigheid van deze lijnen samenhangt. Het ligt voor de hand dat dit risico waarschijnlijk beperkt kan worden door kinderen niet dichtbij hoogspanningslijnen te laten wonen. Dit concludeert het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) in het op 1 september verschenen kennisbericht waarin het platform de wetenschappelijke feiten en overwegingen op een rij zet.

Het Kennisplatform brengt het kennisbericht via haar website (www.kennisplatform.nl) uit in reactie op de maatschappelijke discussie over de mogelijke gezondheidseffecten van hoogspanningslijnen. Het bevat geen nieuwe wetenschappelijke onderzoeksresultaten maar zet de belangrijkste bestaande feiten en overwegingen op dit gebied helder op een rij.

Uit diverse buitenlandse onderzoeken is gebleken dat het wonen in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen mogelijk samenhangt met een verhoogde kans op kinderleukemie. In Nederland gaat het dan vooral om hoogspanningslijnen. De meeste andere elektriciteitslijnen liggen hier vaak onder de grond, dit in tegenstelling tot veel andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Gezondheidsraad concluderen dat er inderdaad een samenhang is, maar dat wetenschappelijk niet is aangetoond dat het magnetische veld van de lijnen de oorzaak is.

Omdat de oorzaak onbekend is, is het nemen van de juiste maatregelen moeilijk. Het Kennisplatform EMV ziet twee verschillende uitgangspunten in de discussie over de mogelijke acties om het risico te verminderen: ofwel het magnetische veld is de oorzaak ofwel de oorzaak is onbekend.
Afhankelijk van het uitgangspunt volgen dan maatregelen die zich richten op het beperken van de blootstelling aan dat magnetische veld of het houden van afstand ten opzichte van hoogspanningslijnen.
Het Kennisplatform signaleert dat om de effectiviteit van maatregelen wetenschappelijk te kunnen onderbouwen er aanvullend onderzoek uitgevoerd moet worden.

Het gehele rapport is te lezen en te downloaden op:
www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/Hoogspanningkennisberichten/LeukemienabijHoogspanningslijnen.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie