Kennisplatform EMV reageert op Belgisch onderzoek naar gevolgen HAWK-radarinstallaties

vrijdag, 28 augustus 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Oorspronkelijk geplaatst 27 aug 2009, update met link naar defensie 28 aug 2009.

Stopumts ontving het navolgende persbericht:

Kennisplatform EMV reageert op Belgisch onderzoek naar gevolgen HAWK-radarinstallaties

Militairen die tussen 1963 en 1994 gewerkt hebben met het HAWK-luchtverdedigingssysteem, hebben meer kans hebben op bloed-, beenmerg- en lymfeklierkanker. Dit blijkt uit Belgisch onderzoek.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid maakt vandaag weer een reactie op een wetenschappelijk onderzoek openbaar. Deze keer gaat het over een onderzoek onder Belgische militairen die tussen 1963 en 1994 op bases gewerkt hebben waar HAWK-radarsystemen waren geplaatst. Onderzoeker Degrave concludeert in dat onderzoek dat blootstelling van beroepsmilitairen aan HAWK luchtverdedigingradars mogelijk een toename van de sterfte aan bloed-, beenmerg- en lymfeklierkanker tot gevolg heeft gehad.

Het Nederlandse Ministerie van Defensie heeft het Kennisplatform verzocht hierover een reactie op te stellen. Het volledige bericht is beschikbaar op www.kennisplatform.nl/Onderwerpen/Arbeidsituatieskennisberichten/kennisberichten_Degrave_hawkradar.aspx .

In het kort komt het er op neer dat het Kennisplatform het eens is met de conclusie van Degrave dat sterfte aan bloed-, beenmerg- en lymfeklierkanker vaker voorkomt bij beroepsmilitairen die hebben gewerkt op bases waar ook HAWK-luchtverdedigingssystemen werden gebruikt. Het Kennisplatform is het ook met Degrave eens dat nog vastgesteld moet worden wat deze toename heeft veroorzaakt.

Wat dit voor de Nederlandse situatie betekent, is nog onbekend. Evenmin is duidelijk of er Nederlandse gegevens beschikbaar zijn voor nader onderzoek.
Overigens sluit het Kennisplatform niet uit dat, naast de twee mogelijke oorzaken die Degrave noemt (de radarsignalen of de rontgenstraling), ook andere factoren voor de toename verantwoordelijk kunnen zijn.

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid
Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (Kennisplatform EMV) is een samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van publieke taken: In het Kennisplatform EMV werken samen: RIVM, TNO, KEMA, de GGD-en, Agentschap Telecom en ZonMw. Deze organisaties bundelen hun bestaande kennis en activiteiten om op die manier een onafhankelijke en betrouwbare schakel te kunnen zijn tussen wetenschappelijke informatie enerzijds en burgers en professionals anderzijds. De Gezondheidsraad heeft een adviserende functie.

Zie het bijgevoegde pdf document

Ook defensie doet verslag van het onderzoek, zie daartoe:
www.defensie.nl/actueel/nieuws/2009/08/27/46134861/Belgisch_onderzoek_HAWK_straling_onder_de_loep_genomen .

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie