Maastricht: Vragen over rol gemeente bij zendmast van 53 meter

zaterdag, 22 augustus 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Limburger 22 aug. 2009

Vragen over rol gemeente bij zendmast van 53 meter

Buurtplatform Sint Pieter-Jekerdal-Villapark vraagt zowel het gemeentebestuur als de politie om opheldering over de geplande plaatsing van een 53 meter hoge c2000-zendmast. De politie bestrijdt dat er geen zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.
De fracties van GroenLinks en de PvdA hebben raadsvragen gesteld over de kwestie. Zij wijzen onder meer op de verstoorde zichtlijnen met het gerestaureerde Fort Sint Pieter. Ook willen ze weten of er geen milieuvergunning is vereist en of het college beseft dat plaatsing de kwaliteit van nabijgelegen natuurgebieden, parken en Jekerdal zal aantasten.

De PvdA wil verder weten op welke gronden de gemeente eenzelfde mast op Céramique wél heeft tegengehouden.

Teus van Houwelingen, die namens de politiebeheerorganisatie nauw bij de planvorming betrokken was, weerspreekt dat bewaakbaarheid van de c2000-mast verwaarloosbaar is. „Dat zo’n mast bij Lutjebroek onbewaakt in het veld staat, zal best. De binnenstad van Maastricht is daarmee niet te vergelijken. Zo’n mast is cruciaal bij een Europese top of andere mogelijk riskante evenementen.”

Kan het hele ‘raster’ van onderling op elkaar afgestelde zendmasten niet op een andere manier over de stad worden gelegd? „Wij hebben zo’n vijfhonderd c2000-masten neergezet. De netwerk-architect berekent steeds de zoekcirkel. Momenteel is de dekking hier 98 procent. Dat is vrij goed, maar wij streven in de binnenstad naar 100 procent. Deze mast kost ons 2 tot 2,5 ton. Er is geen enkele reden om met een minder ideale situatie akkoord te gaan. We hebben echt tientallen locaties bekeken.’’

Voor het originele bericht zie:
www.limburger.nl/article/20090821/REGIONIEUWS06/478883277/1008 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie