Makkum: Aanvraag UMTS mast Zürich is na 21 maanden halverwege. 68 bezwaren.

dinsdag, 18 augustus 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Telecompaper 18 aug 2009.

Aanvraag UMTS mast is na 21 maanden halverwege

KPN Mobile wil een 40 meter hoge UMTS-mast plaatsen in Zurich, gemeente Wunseradiel (Friesland). Op 9 januari 2008 is een aanvraag om bouwvergunning gedaan bij de gemeente Makkum. De geplande locatie valt echter net in de gemeente Wunseradiel en past bovendien niet in het bestemmingsplan voor het buitengebied. Wunseradiel heeft daarop een vrijstelling gegeven van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De 68 bezwaren tegen deze vrijstelling zijn in juni 2008 behandeld, waarna op 3 maart 2009 een bouwvergunning is verleend.

Op 11 maart 2009 zijn de stukken verzonden naar de aanvrager en gepubliceerd in het Bolswards Nieuwsblad. Vanaf 12 maart 2009 tot en met 22 april 2009 zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om bezwaren in te dienen. Er zijn 58 bezwaarschriften ontvangen. Op 18 mei 2009 zijn de bezwaarschriften behandeld in de onafhankelijke bezwarencommissie. Op 14 juli 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders het advies van de bezwarencommissie overgenomen en 29 bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaard en 29 bezwaarschriften ongegrond verklaard. Vanaf 15 juli 2009 kunnen degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend en het niet eens zijn met het besluit van 14 juli 2009 gedurende zes weken beroep aantekenen bij de Rechtbank van Leeuwarden (sector Bestuursrecht). Daarna kunnen omwonenden nog naar de Raad van State.

Voor het originele artikel zie:
www.telecompaper.com/nl/article.aspx?cid=686523 .

Opm. Stopumts:
De inwoners van Zürich (zijn dat er 68?) kunnen zich opmaken voor een gang naar het Europese Hof. Zonder zich inhoudelijk in de betreffende materie te verdiepen loopt de rechterlijke macht in Nederland slaafs achter de Gezondheidsraad aan, waar de Heren (geen Dames) ingenieurs en natuurkundigen van de industrievriendelijke Commissie Elektromagnetische Velden de dienst uitmaken en halstarrig verzuimen de Nederlandse bevolking te informeren over de wetenschappelijke onzekerheid die er bij onderzoekers bestaat ten aanzien van de gezondheidsaspecten op lange termijn van (zendmasten voor) mobiele telefonie.
Gezondheidsraad, uw goede naam en faam staat op het spel!
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie