Stille invasie UMTS-masten in Breda, BN De Stem

zaterdag, 04 juni 2005 - Categorie: Berichten Nederland

Stille invasie UMTS-masten in Breda

Door Bas Kock
Zaterdag 28 mei 2005 - BREDA – Terwijl elders in het land verontruste omwonenden zich met hand en tand tegen de komst van UMTS-masten verzetten, blijken de telecombedrijven er in Breda in alle stilte al minstens 24 te hebben geplaatst.

In vrijwel volledige stilte blijken de omstreden UMTS-antennes in Breda aan een invasie bezig. UMTS maakt de nieuwste generatie van mobiele telefonie mogelijk; behalve mobiel bellen is dat onder meer razendsnel mobiel internetten en het verzenden van filmpjes en geluidsfragmenten.

Liefst 268 antennes prijken er op de meest recente ‘antennelijst’ op het Bredase stadskantoor. Ze staan op kerken, zorgcentra, scholen, masten en andere hoge bouwwerken.

De telecombedrijven hebben er inmiddels 166 geplaatst, er komen er nog 102 bij. Tenminste, volgens de lijst die de gezamenlijke providers de gemeente in juli vorig jaar hebben overhandigd. Daarop is echter niet te zien welke masten bestemd zijn voor GSM-zenders en welke voor de omstreden UMTS-zenders.

Navraag leert dat niemand op het stadskantoor weet hoeveel UMTS-masten er in Breda staan. Ook is niet bekend wáár de masten staan. Dat is opmerkelijk, want om UMTS-antennes is veel te doen.

Steeds vaker verzetten verontruste bewoners zich met succes tegen de komst van de masten. Zij vrezen dat de straling van de zenders schadelijk is voor de gezondheid.

Onrust over de komst van een zendmast in Dorst leidde ertoe dat de gemeenteraad van Oosterhout besloot om UMTS-antennes buiten de deur te houden. Oosterhout riskeert daarmee de toorn van het ministerie van VROM. Dat heeft de gemeenten vorige maand nog een brief geschreven waarin staat dat de telecombedrijven bij de plaatsing van UMTS-masten zo weinig mogelijk in de weg gelegd mag worden.

„Het Rijk heeft behoorlijk wat geld verdiend met de veiling van de UMTS-frequenties op voorwaarde dat wij medewerking verlenen bij de plaatsing van de masten. Uit voorzorg wachten wij echter een Europees onderzoek af naar de gezondheidsrisico’s“, zegt de Oosterhoutse wethouder Yves de Boer.

Onder druk van een stevige lobby hebben het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2002 een convenant ondertekend dat de plaatsing van UMTS-antennes voor de telecombedrijven kinderlijk eenvoudig maakt.

Voor masten korter dan vijf meter hebben ze niet eens een bouwvergunning nodig. Toestemming van de eigenaar van een flat, kerk of ander hoog gebouw is voldoende. Voor masten tot veertig meter geldt een verkort vergunningtraject. De verwachting is dat de vijf providers die over een peperdure UMTS-frequentie beschikken (T-Mobile, Orange, KPN, Telfort en Vodafone) samen in Nederland ongeveer 15.000 antennes moeten plaatsen om over een landelijk dekkend netwerk te beschikken.

Uit onderzoek van deze krant in het register van het Nationaal Antennebureau blijkt dat er in Breda al minstens 24 UMTS-masten staan.

Het was milieuclub de Groene Koepel die de kwestie begin deze maand voor het eerst op de kaart zette Dat gebeurde toen bleek dat KPN Mobile twee veertig meter hoge UMTS-masten wilde plaatsen in Princenhage en de Haagse Beemden.

Op aandringen van bezorgde bewoners besloot de dorpsraad Princenhage zich tegen die plannen te verzetten. Dat schudde ook het CDA wakker. Raadslid Cees Dubbelman verbaasde zichin deze krant over de stilte waarmee de plaatsing van de omstreden masten in Breda gepaard gaat. Hij schaarde zich achter het verzet en vroeg het college of er mogelijkheden zijn om de mast uit de bebouwde kom van Princenhage te weren.

„Wij beraden ons nog op een standpunt“, is alles wat gemeentewoordvoerster Dinie van Gestel over de kwetsie kwijt wil. Wethouder Anke van Blerck wil zelfs helemaal geen commentaar geven.

Over de gezondheidseffecten van UMTS-straling is weinig bekend. Een onderzoek van TNO wees vorig jaar uit dat de straling ‘effect kan hebben op het welbevinden van mensen’. Daarmee was beslist niet gezegd dat de straling schadelijk is. Niettemin zorgde de uitkomst voor veel onrust. De actiegroep Stop UMTS werd opgericht en in verschillende gemeenten kwamen acties op gang.

Volgens de telecombedrijven is de uitslag van het TNO-onderzoek een eigen leven gaan leiden. „Er zijn internationaal tweeduizend onderzoeken geweest en niet één daarvan wijst uit dat de straling schadelijk voor de gezondheid is“, zegt woordvoerder Steve Hufton van KPN.

Volgens hem is de ‘antenne-angst’ vooral gebaseerd op de angst voor het onbekende.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie