Zuidlarense theoloog tekent protest aan tegen UMTS-zenders in kerktoren Heemskerk.

donderdag, 13 augustus 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving onderstaand persbericht van het Nederlands Stralingspastoraat:

Zuidlarense theoloog tekent protest aan tegen UMTS-zenders in kerktoren Heemskerk.

Vandaag nam ik kennis van het voornemen van de gemeente Heemskerk om de providers Vodafone en KPN gelegenheid te bieden om UMTS-zenders aan te brengen in de klokketoren van de NH-kerk in Heemskerk.

Via de heer Tinus Wenting, lid van de kerkeraad, vernam ik dat de providers slechts vermeld hebben dat de straling horizontaal blijft en dat men in de kerk geen last van stralingseffecten zal hebben.

Maar 'als later zou blijken dat er meer aan de hand is ,dan gaan ze eruit', aldus dhr. Wenting in een telefonisch gesprek met Laméris vandaag. Domina van Bruggen bleek telefonisch (nog) niet bereikbaar voor commentaar, maar volgens Wenting was zijn niet direct in deze zaken gekend.

in zijn hoedanigheid als theoloog en stralingsaktivist heeft Laméris er Wenting op gewezen dat UMTS-zenders omstreden zijn vanwege hun negatieve gezondheidseffecten.

Tevens hoort, volgens Laméris, een kerk geen downloadpunt te zijn voor pornografie, die men tegenwoordig ook via zijn mobiele telefoon kan downloaden.

In Frankrijk hebben kortgeleden een aantal bisschoppen (o.a.) op deze grond besloten geen toestemming meer te verlenen voor de plaatsing van zenders op/in kerken.(zie Berichten%20Internationaal/3920 . )

Een derde zwaarwegend punt voor kerken zou moeten zijn, aldus Laméris, kennisname van het feit dat door de toenemende electrosensitiviteit van de bevolking - steeds meer mensen bij de dokter komen met klachten over electrostress ten gevolge van zendmasten en elektronische apparatuur in huis en op de werkvloer.l

Het aanbrengen van zenders in de kerk zal er dan ook toe kunnen leiden dat elektrosensitieve kerkleden hun kerk niet meer in rust kunnen bezoeken, maar geconfronteerd worden met de gevolgen van een vals stralingsevangelie dat door slimme zakenjongens in de heilige ruimte is gemonteerd, aldus de Zuidlarense theoloog!

Hij raadt dan ook de Nederlands Hervormde gemeente onder aanvoering van domina Hana van Bruggen aan om geen medewerking ter verlenen aan de plannen van de gemeente en providers.

De kerktoren moge om formele redenen eigendom zijn van de gemeente, het spirituele grondrecht om over deze zaak te beslissen ligt z.i. toch bij de kerkelingen en hun voorgangster.

Het motto voor de weigering zou kunnen zijn, parallel aan een fameuze uitspraak van Jezus in het Nieuwe Testament:

''Maak van het Huis van Mijn Vader geen mobiele Zendinstallatie''.

Jezus stond met zijn pittige tempeloptreden in Jeruzalem tegen de kooplieden geen commerciele activiteiten in de tempel meer toe (vgl. Joh 2:13-2 en synoptische paralellen).

Mijn wens:

Moge de kerk een slap ja vervangen door een krachtig NEEN.

Met vriendelijke groeten

Frides Laméris, theoloog.
coordinator StralingsPastoraatNederland

Zuurveld 58
9471 LL Zuilaren
050-4096142Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie