Bravo Mantgum! Inwoners dagen Nederlandse Staat voor Europees Hof .

zaterdag, 01 augustus 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Zie ook onze juridische annotatie in de rubriek juridische informatie!

Bron: Friesch Dagblad 31 juli 2009

Mantgumers dagen Nederlandse Staat voor Europees Hof

Mantgum - Een groep inwoners van Mantgum klaagt de Nederlandse Staat aan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Mantgumers willen dat het Europees Hof zich buigt over de vraag of UMTS-masten op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is voor het eerst dat de Nederlandse Staat om die reden bij het Europees Hof wordt aangeklaagd.

De Mantgumers stappen naar het Europees Hof om de bouw van een UMTS-mast in hun woonplaats te keren. Eerder vingen zij bot bij de rechtbank in Leeuwarden en de Raad van State.

De Mantgumers die de Nederlandse Staat aanklagen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vinden dat de Gezondheidsraad, die als adviseur van de rechterlijke instanties in Nederland optreedt, zich eenzijdig baseert op een onderzoek in Zwitserland. Dat onderzoek wijst uit dat umts-masten geen verhoogde gezondheidsrisico’s veroorzaken.
,,De rechterlijke instanties verschuilen zich achter het advies van de Gezondheidsraad. Maar het Zwitsers onderzoek waar de Gezondheidsraad zich op baseert is discutabel”, zegt Geart Oostra, woordvoerder van de Mantgumers. ,,Er zijn veel meer studies gedaan naar de gezondheidsschade door umts-masten, onder meer door TNO en de Europese Unie. Die studies tonen wel degelijk aan dat umts-straling op lange termijn schadelijk voor mensen is. Wij zijn ervan overtuigd dat het Europees Hof naar alle beschikbare onderzoeken kijkt.”

Volgens de Mantgumers werden de proefpersonen in het Zwitserse onderzoek slecht drie keer 45 minuten blootgesteld aan de umts-straling, verdeeld over drie weken. ,,Wij worden als inwoners van Mantgum echter 24 uur per dag 7 dagen per week aan de straling blootgesteld. Dat is natuurlijk een groot verschil”, aldus Oostra.

De Mantgumers doen een beroep op artikel 8 van het verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin staat dat iedereen recht heet op een gezonde leefomgeving. Oostra denkt dat de Mantgumers een goede kans maken om het Europees Hof te overtuigen. ,,Wij worden in die overtuiging gesterkt door een resolutie van het Europees Parlement van april 2009. Hierin zegt het parlement dat er in wetenschappelijke kringen een gebrek is aan eenduidige conclusies over de mogelijke gezondheidsrisico’s van umts-masten. Zo duidelijk als de gemeente Littenseradiel, de Gezondheidsraad en de rechterlijke instanties in Nederland het voorstellen, is het dus zeker niet”, meent Oostra.

Kosten.
Volgens de woordvoerder wordt de gang naar het Europees Hof in Mantgum breed gedragen. De procedurekosten vallen mee, laat hij weten. ,,We hoeven geen griffiekosten te betalen en het is ook niet nodig om zelf bij de behandeling aanwezig te zijn. Dat scheelt al een stuk. Mochten de bedragen toch tegenvallen, dan kunnen we de kosten over de inwoners verdelen.”

De gemeente Littenseradiel, waaronder Mantgum valt, verleende de bouwvergunning voor een umts-mast in 2006. De veertig meter hoge telefoonmast wordt behangen met gsm-antennes. De mast komt aan de Skillaerderdyk.
In Fryslân staan ongeveer zeshonderd umts-masten. Het rapport van de Gezondheidsraad waarop de Leeuwarder Rechtbank en de Raad van State zich baseren verscheen in 2007.

Voor het originele artikel zie:
www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=45924 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie