Umts-licentie Telfort definitief ingetrokken (Upd van voorgaande berichten over dit onderwerp)

woensdag, 12 augustus 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Opm. Stopumts:
De overheid zou de blootstelling van de bevolking aan straling moeten beperken in plaats van boetes uit te delen bij het plaatsen van te weinig masten.
Het is alsof de overheid slijters beboet omdat zij onvoldoende soorten drank inslaat, in plaats van alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan.
Stopumts betuigt haar steun aan de KPN in deze barre tijden!


Bron: Webwereld 12 aug 2009

Umts-licentie Telfort definitief ingetrokken

Gepubliceerd: Woensdag 12 augustus 2009

Auteur: Andreas Udo de Haes

Het Agentschap Telecom gaat akkoord met de teruggave van 3G-frequenties van Telfort door KPN. De telecomgigant moet nog wel 5 miljoen boete betalen.

Het Agentschap is nu officieel akkoord en zal de umts- en één DCS 1800 vergunning van KPN-dochter Telfort per 15 september 2009 definitief intrekken. Eind juli besloot KPN zelf om deze licenties op te geven, om verdere miljoenenboetes te voorkomen.

Telfort maakte volgens het agentschap onvoldoende gebruikt van zijn in 2000 verkregen umts-frequenties. Deze licentie bevat een verplichting tot landelijke uitrol, maar sinds de overname door KPN gebruikte Telfort vooral het netwerk van KPN. En dat mocht niet van de toezichthouder: volledig gebruiken of teruggeven, was het gebod.

5 miljoen boete
KPN heeft dit lang geweigerd, waardoor het uiteindelijk een boete kreeg opgelegd van 5 miljoen euro. KPN startte een kort geding én een bodemprocedure om onder die boete uit te komen. Het geding verloor het telecombedrijf, de bodemprocedure loopt nog.

Het ministerie van Economische Zaken bekijkt dit najaar wat te doen met de teruggegeven frequenties. Waarschijnlijk worden ze opnieuw geveild tijdens een andere veiling, die van het de 2,6 GHz-blok. Die vindt, na meerdere malen te zijn uitgesteld, plaats in het eerste kwartaal van 2010.

Voor het origineel zie:
webwereld.nl/nieuws/62887/umts-licentie-telfort-definitief-ingetrokken.html

-----------------------------------------

Bron: Computable 3 aug en 31 juli 2009, updated 8 aug. 2009

KPN confronteert EZ met problemen 2,6 GHZ veiling

Auteur: Bart Garvelink

In een voor Nederland unieke stap heeft KPN besloten om het spectrum van Telfort in te leveren. Dit geldt voor zowel de frequenties in de GSM1800 band als het spectrum in de 2000-2150 MHz band, het UMTS spectrum. Hierdoor ontstaat een onoverzichtelijke situatie in een markt die toch al onduidelijk is. De 2,6 GHz veiling wordt nog moeilijker.

De directe aanleiding voor deze stap is een rechtzaak tegen het Agentschap Telecom (AT) die KPN op 13 juli verloren heeft. Het AT heeft sinds 2007 metingen uitgevoerd naar de dekking van de UMTS-netwerken en constateert dat Telfort onvoldoende dekking biedt. Daarvoor heeft Telfort een boete van 5 miljoen euro gekregen. Het AT houdt vast aan de originele uitrolverplichting die KPN van Telfort heeft geërfd. In feite komt dat neer op de eis dat KPN twee parallele UMTS-netwerken uitrolt, een voor de klanten van KPN (en Hi) en een voor de klanten van Telfort. KPN voert een bodemprocedure tegen die eis. Gelijktijdig vroeg KPN in een voorlopige voorziening om uitstel van de boetes die het AT oplegt. Op 13 juli heeft de rechter echter alle argumenten van KPN van tafel geveegd. KPN zet de bodemprocedure door, maar wacht de uitslag daarvan niet af.

KPN heeft alle frequenties van Telfort ingeleverd, waarmee het impliciet toegeeft dat het die niet in gebruik had. Telfort houdt alleen twee kavels van 2,4 MHz in de 1800 band, waarop geen uitrolverplichting rust. De boete van vijf miljoen voor in 2007 en 2008 geconstateerde overtredingen blijft overeind. Nieuwe boetes blijven echter achterwege.

Het is een unieke situatie omdat een operator nog nooit spectrum terug heeft gegeven. Het is het tafelzilver. Het is veelzeggend dat marktleider KPN niet bereid is verder te investeren in Telforts netwerk en evenmin bereid is de financiële risico’s van boetes te dragen. De marges in de sector staan onder druk.

De bal ligt nu weer bij het ministerie van EZ. Dat heeft al laten weten dat het na de zomervakantie zal bezien hoe met de frequenties wordt omgegaan en op wat voor manier ze weer beschikbaar komen voor marktpartijen. Dit wordt bekeken in samenhang met een aantal andere recente ontwikkelingen.

Ten eerste: de bestemming van spectrum komt los te staan van de frequenties. Brussel heeft kort geleden besloten om spectrum voor mobiele diensten technologieneutraal te maken. Nederland zal die richtlijn snel overnemen en ook de bestaande licenties aanpassen. Voor het grootste deel blijft dat een papieren oefening. De GSM-licenties (900 en 1800) lopen begin 2013 af, die van UMTS pas begin 2017.

Het vrije deel van Telfort komt echter ruim voor die tijd beschikbaar en zal naar verwachting technologieneutraal worden uitgegeven. Het is daarmee onduidelijk wat voor uitrolverplichting daaraan komt te hangen. Een lage prijs en een lichte uitrolverplichting werkt concurrentievervalsend voor de huidige operators en moet daarom vermeden worden. De originele UMTS uitrolverplichting anno 2000 is echter ook passé. Er is geen marktpartij te vinden om morgen zwaar te investeren in de technologie van gisteren.

Het spectrum is echter wel interessant. De lagere frequentie geeft een beter bereik, waardoor er minder opstelpunten nodig zijn dan bij 2,6 GHz. De veiling voor dit belangrijke WiMAX/LTE spectrum is al herhaaldelijk uitgesteld. Er is een elektronische veiling ontwikkeld met als een van de parameters dat er zes winnaars uitkomen. En dat is veel. Naast de grote drie operators zijn Tele2 en Ziggo in beeld. Of andere nieuwkomers hun business case rondkrijgen, moet worden afgewacht. De beschikbaarheid van het Telfort spectrum kan weleens leiden tot gebrek aan belangstelling voor de 2,6 GHz veiling.

De veiling is zo vaak uitgesteld dat inmiddels de markt is veranderd. De grote vraag is hoeveel toetreders er nog komen. Als er echt maar een toetreder is, dan is de 2,6 GHz veiling gedoemd te mislukken. Het is aan de overheid om deze knoop snel weer te ontwarren. Voor de operators is dat dringend noodzakelijk.

Het originele artikel vindt u op:
www.telecompaper.com/nl/article.aspx?cid=684311 .

------------------------------------------

Bron: Computable 31 juli 2009

Agentschap bezint zich op UMTS-besluit KPN

Het Agentschap Telecom besluit in het najaar wat er gebeurt met de frequenties die zijn vrijgekomen doordat telecomreus KPN alle umts-vergunningen van dochterbedrijf Telfort teruggeeft aan de overheid. Directeur Marita Schreur van het agentschap is tevreden over het feit dat de frequenties niet langer ongebruikt zullen blijven. 'Het bedrijfsleven en de consument zijn daar niet mee gediend', schrijft ze.

Het is nog onduidelijk wat met de vrijgekomen frequenties gebeurt. 'Ze zullen uiteindelijk hoe dan ook weer worden verdeeld onder de marktpartijen', vertelt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. Het Agentschap Telecom is een onderdeel van dit departement. 'In het najaar bepalen we hoe de frequenties aan welke partijen worden beschikbaar gesteld.' Daarbij houdt het ministerie rekening met de aangekondigde veiling van de 2,6 GHz-frequentieband. Die vindt waarschijnlijk plaats in het voorjaar van 2010.

Dwangsom
KPN heeft besloten de vergunningen van haar dochterbedrijf Telfort voor het exploiteren van de umts- en 1800 MHz-frequenties terug te geven aan de overheid. Het telecomconcern doet dat nadat het Agentschap Telecom de aanbieder in mei 2009 een dwangsom van vijf miljoen euro oplegde. KPN, die Telfort halverwege 2005 overnam, zou niet voldoen aan de uitrolverplichting die als voorwaarde in de vergunning is opgenomen. Het telecombedrijf is het daar niet mee eens en vindt dat de bepalingen van het agentschap betekenen dat twee landelijke umts-netwerken moeten worden opgetuigd.

Zowel Telfort, KPN, als de toenmalige concurrenten Orange en T-Mobile (gezamenlijk) en Vodafone verkregen in 2000 een vergunning voor het ontwikkelen van een landelijk dekkend umts-netwerk.

Voor het origineel zie;
www.computable.nl/artikel/ict_topics/telecom/3011378/1276977/agentschap-bezint-zich-op-umtsbesluit-kpn.html .

Leest u ook: www.computable.nl/artikel/ict_topics/telecom/3011378/1276977/agentschap-bezint-zich-op-umtsbesluit-kpn.html#ixzz0Mw3pxrMx .

--------------------------------------

Bron: NRC 31 juli 2009

KPN wil van Telfort-netwerk af

Auteur: Marc Hijink

Om een nieuwe miljoenenboete te voorkomen wil telecombedrijf KPN af van de mobiele Telfort-frequenties. KPN, sinds 2005 eigenaar van Telfort, kreeg al een dwangsom van 5 miljoen euro opgelegd omdat het het Telfort-netwerk onvoldoende zou benutten. Nieuws - Telfort mag niet de UMTS-frequenties van KPN gebruiken
Archief - KPN krijgt boete voor ongebruikte umts-licentie
Vandaag stuurde KPN een brief naar het ministerie van Economische Zaken met het verzoek de Telfort-frequenties in te nemen. KPN zegt in de brief dat het niet aan de zogeheten uitrolverplichting kan voldoen. Verantwoordelijk staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA) besluit in het najaar wat er met de vrijgekomen frequenties gaat gebeuren.

Telfort betaalde in 2000 431 miljoen euro voor een umts-licentie en verplichtte zich om binnen zeven jaar een landelijk dekkend netwerk voor mobiele breedbandverbindingen te bieden. Die regel veranderde niet toen KPN Telfort in 2005 voor 1 miljard euro kocht.

Telfort-klanten blijken toch de frequenties van het KPN-netwerk te gebruiken, bleek uit onderzoeken van het Agentschap Telecom. Dat is de dienst die de uitgifte van mobiele frequenties reguleert. Vorig jaar kreeg KPN al een waarschuwing. Het zou concurrentie voorkomen van nieuwe mobiele aanbieders, luidt het argument van het Agentschap. Er zouden genoeg nieuwe partijen zijn die de „schaarse mobiele frequenties” graag zouden gebruiken

Voor het origineel zie:
www.nrc.nl/economie/article2315948.ece/KPN_wil_van_Telfort-netwerk_af .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie