VROM: Gezondheidsrisico's onduidelijk

zaterdag, 25 juli 2009 - Categorie: Berichten Nederland

(Opm. Stopumts: Onderstaand bericht betreft elektromagnetische velden van Extreem Lage Frequentie ELF zoals die voorkomen bij hoogspanningsleidingen en betreft niet de hoogfrequente straling van mobiele telefonie.)

Bron: De Stentor 24 juli 2009

Gezondheidsrisico's onduidelijk, zegt VROM

APELDOORN - Als mensen langdurig worden blootgesteld aan de straling, zouden zij kans kunnen lopen op gezondheidsproblemen, hoewel een verband tussen gezondheidsproblemen en hoogspanningsleidingen volgens het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) nog niet is vastgesteld.

Zie ook:
Gevecht tegen hoogspanning
,,Uit onderzoeken blijkt dat kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen inderdaad een verhoogde kans hebben op het krijgen van leukemie (één geval extra per twee jaar)'', zegt VROM. ,,Maar dat wil niet zeggen dat er ook sprake is van een oorzakelijk verband.

Het is mogelijk dat in de toekomst blijkt dat het gevonden verband aan andere factoren moet worden toegeschreven. Met andere woorden: het is niet zeker dat blootstelling aan elektromagnetische velden leukemie veroorzaakt.''

VROM hanteert een waarde van 0,4 microtesla (sterkte van magnetisch veld van hoogspanningsleidingen) als grenswaarde voor straling.

In de richtlijn van 2005 maakt VROM onderscheid tussen bestaande- en niet bestaande situaties als het gaat om bouwen en verblijven in de buurt van de hoogspanningsleidingen. Nieuwbouw waarbij kinderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden van hoogspanningsleidingen zou zo veel als mogelijk moeten worden voorkomen, adviseert VROM. Gemeenten en provincies bepalen zelf of ze het advies overnemen.

In 2005 werd Dok Zuid nog niet gebouwd, maar volgens VROM was het wel een bestaande situatie omdat de plannen al vergevorderd waren, zegt Marieke Seip van de gemeente. ,,Wij weten zeker dat Dok Zuid niet binnen de 0,4 microtesla valt. Daar is echt geen sprake van een onveilige situatie, dat weet ik honderd procent zeker. Daarnaast is het een richtlijn die is uitgevaardigd en geen wetgeving.''

Voor het originele bericht zie:
www.destentor.nl/regio/apeldoorn/5296737/Gezondheidsrisicos-onduidelijk-zegt-VROM.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie