Is een UMTS-mast nou gevaarlijk of niet?

woensdag, 15 juli 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Plusonline 15 juli 2009

Is een UMTS-mast nou gevaarlijk of niet?

Er is veel te doen over UMTS-masten. Je leest en hoort van alles over straling. De een zegt dat het gevaarlijk is, de ander beweert van niet. Hoe zit het nu?

Alex Swinkels van het Nationaal Platform Stralingsrisico's: ''Kijk ook eens naar wat we in huis halen zonder te weten wat de stralingsrisico's daarvan zijn.''
''De Gezondheidsraad en de World Health Organisation (WHO) erkennen dat elektromagnetische velden geringe effecten hebben op het lichaam, maar hun conclusie is dat er geen aanwijzingen zijn voor blijvende negatieve gezondheidsschade. Volgens de WHO zijn de klachten geen onderdeel van enig bekend syndroom.''

''De Gezondheidsraad haalt als argument de Zwitserse studie naar de gezondheidsgevolgen van UMTS-straling aan. In dit onderzoek werden mensen slechts 45 minuten blootgesteld aan hoogfrequente niet-ioniserende EM-velden, en dat leverde 'niets' op. In werkelijkheid zijn mensen hieraan 24 uur per dag levenslang blootgesteld. En er is nog geen onderzoek gedaan naar de gevolgen op langere termijn.''

''Volgens ons zijn er geen wetenschappelijke gronden voor het argument van de Gezondheidsraad en zijn de wetenschappelijke uitspraken afhankelijk van de vraag wie het onderzoek betaalt. Er zijn natuurkundige basisprincipes voor het meten van schadelijkheid, maar stel dat we een schakel missen die we nu nog niet kunnen weten? Wat zijn de conclusies dan? Want er zijn wel degelijk mensen met gezondheidsklachten die te maken hebben met elektromagnetische velden. Het nationaal platform maakt zich er hard voor dat de overheid dan ook de juiste informatie geeft aan de burger. We willen op een wetenschappelijke manier met iedereen praten om verder te komen via de landelijke en Europese politiek.''

''Het Europarlement nam in haar resolutie van 2 april bijvoorbeeld over wat wij ook in ons rapport als aanbeveling deden: geen masten meer bij gevoelige groepen, zoals zieken, kinderen en ouderen. Mensen vinden zo'n mast in de straat maar eng en willen dat ding liever niet in de buurt.''

''Maar we moeten niet vergeten dat we in ons huis heel wat apparaten hebben die straling opleveren. Deze straling kan soms wel het tienvoudige zijn van de straling die je buitenshuis oploopt. De mobiele telefoon bijvoorbeeld is een van die apparaten die straling geven, net als draadloos internet en de DECT-telefoon. En waar veel mensen helemaal niet bij stilstaan: de babyfoon, een draadloze zender die op 40 centimeter van de baby geplaatst wordt. Hoe denk je dat zo'n apparaat werkt? Met hoogfrequente straling! Ook daar geeft het Nationaal Platform Stralingsrisico's informatie over, want kennis over deze straling is misschien nog wel belangrijker dan jouw UMTS-mast!''
www.stralingsrisicos.nl

Voor het originele artikel zie:
gezondheid.plusonline.nl/rubriek/2/van-alle-kanten-bekeken-umts-masten/116/is-een-umts-mast-nou-gevaarlijk-of-niet .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie