Someren: '' Informatieavond'' UMTS-masten op dinsdag 14 juli a.s.

woensdag, 08 juli 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Siris, de lokale omroep voor Asten en Someren, 8 juli 2009

Gerelateerd artikel: Artikelen/3408 .

Informatieavond UMTS-masten

Op dinsdag 14 juli vindt er in De Ruchte in Someren een informatieavond plaats over UMTS-masten. Deze informatieavond vindt plaats op initiatief van Monet, in samenwerking met Wijkraad Loove en de gemeente Someren.

Aanleiding is de onrust onder de Somerense bevolking die is ontstaan over de gezondheidseffecten van antennemasten en de bijbehorende UMTS-techniek. Deze onrust heeft de Somerense bevolking onder andere geuit door het overhandigen van ruim vijfhonderdd handtekeningen tegen het plaatsen van een UMTS-mast.

De informatieavond begint om 20.00 uur en zal tot maximaal 22.00 uur duren.

Tijdens de informatieavond zal een aantal partijen u voorlichten over UMTS:
• Het Antennebureau. Het Antennebureau is het informatiebureau van de overheid over antennes en zal u informeren over de technische en gezondheidsaspecten van mobiele telefonie;
• Monet. Dit is het samenwerkingsverband van aanbieders van mobiele diensten met een eigen netwerk. Monet zal u bijpraten over de toepassingen van UMTS;
• Betrokken burgers. De heer en mevrouw Van Genugten en de heer Van de Sande (allen woonachtig in de gemeente Someren) zullen hun visie geven over de UMTS-techniek in het bijzonder en mobiele telefonie in het algemeen.

De avond wordt afgesloten met een forum, waarin u de sprekers vragen kunt stellen. We hopen en streven ernaar dat u aan het einde van de avond optimaal geïnformeerd bent over antennemasten en de UMTS-techniek.

Bent u ongerust over de gezondheidseffecten van UMTS of wilt u gewoon meer weten over UMTS-masten, dan bent u op 14 juli vanaf 20.00 uur welkom in De Ruchte.

Voor meer informatie over deze avond kunt u zich wenden tot de heer J. Merkx van de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu van de gemeente Someren, tel. 0493-494888.

Voor het originele bericht zie:
www.siris.nl/nieuws/content/23030 .

Opm. Stopumts:
Bij de voorlichtende partijen dient men rekening te houden met de achterliggende belangen.
Monet behartigt de belangen van de providers, het Antennebureau die der Nederlandse Staat.
Voor het eerst in de geschiedenis is de Nederlandse Staat zeer belanghebbend bij een industrie (de telecomindustrie) die zij geacht wordt te controleren. Het antennebureau heeft niet voor niets als missie ''het faciliteren van de plaatsing van zendmasten in Nederland''.
Het bureau wordt volledig bekostigd door EZ.

Wij wensen allen een prettige voorlichtingsavond.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie