Israëlisch bedrijfje: Minder straling van mobiel bellen?

dinsdag, 07 juli 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: slimmersamenwerken.wordpress.7 juli 2009

Minder straling van mobiel bellen

Auteur: Jan-Willem Beekmans

Een Israëlisch bedrijfje heeft een methode bedacht om de sterkte van de radiogolven bij mobiel bellen te verminderen, zowel voor de bellers als voor de omwonenden van zendmasten.

De straling van mobiele communicatie blijft een punt van zorg. Onderzoeken neigen tot de conclusie dat het met de gezondheidseffecten ervan nogal meevalt. Maar het definitieve bewijs daarvoor is niet geleverd. En na ieder onderzoek dat aantoont dat er geen effecten zijn, volgt er wel weer één dat aantoont dat mobiel bellen of de nabijheid van mobiele zendmasten gezondheidsschade kan opleveren.

De bereidheid in stedelijke gebieden om een zendmast in de achtertuin (of op het dak) te accepteren, is daardoor niet al te groot. Dat zorgt voor een ongemakkelijke afweging. Het signaal dat een mobieltje moet genereren om te communiceren, is afhankelijk van de afstand tot de zendmast. De straling tijdens mobiel bellen zou dus te beperken zijn door een dichter woud van zendmasten aan te leggen. Maar hoe meer zendmasten, hoe meer klachten, en weerstand van omwonenden.

Het beginnende bedrijfje Greenair Wireless heeft een oplossing bedacht die de kool en de geit spaart. In plaats van met extra zendmasten kun je het netwerk ook uitbreiden met alleen ontvangers, bedachten ze. Die ontvangers worden via een vaste lijn of een gerichte draadloze verbinding aangesloten op de zendmast, zodat omwonenden er geen last van kunnen ondervinden.

Mobiele bellers ontvangen hun signaal van de zendmast, maar bellen in op het ontvangststation – als dat dichterbij is. De sterkte van het signaal dat gegenereerd moet worden om mobiel te bellen, zal daardoor altijd zo laag mogelijk zijn, en veelal lager dan in een netwerkarchitectuur zonder aparte ontvangststations. Dat vermindert het risico op eventuele gezondheidseffecten. Bovendien is het ook nog goed voor de gebruiksduur van de oplaadbare batterij.

De hamvraag voor de bedrijfskansen van Greenair Wireless wordt natuurlijk, of de netwerkbeheerders willen investeren in een oplossing voor iets dat door velen niet als een probleem wordt gezien.

Voor het origineel zie:Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie