Ede: Bewoners Otterloseweg Harskamp tegen zendmast

dinsdag, 30 juni 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Ede Stad.nl 29 juni 2009

Bewoners Otterloseweg Harskamp tegen zendmast

HARSKAMP - Bewoners van de Otterloseweg zijn niet blij met de komst van een zendmast naar hun straat. Achttien families zetten hun handtekening onder een petitie. ,,Zowel op het punt van gezondheid, zichtvervuiling en waardevermindering van de omringende woonhuizen, kunnen wij de huidige plannen niet aanvaarden'', schrijft een woordvoerder namens de families aan het gemeentebestuur.

Ook vragen de bewoners zich af waar de zendmast wordt geplaatst. Op de informatie van de gemeente Ede staat enkel Otterloseweg 0. ,,Hieruit blijkt dus niet dat het om een plaatsing achter de percelen met de huisnummers 12 en 14 gaat. Het lijkt ons niet meer dan normaal dat omwonenden schriftelijk of via een informatieavond bericht hierover zouden ontvangen'', aldus de bezwaarmakers. Ze eisen dat de vergunning voor de UMTS-mast niet wordt afgegeven.

De vergunning is echter eind mei al verleend aan Dutch Tower bv, omdat het bouwwerk aan de gestelde eisen voldoet. Wel moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten twee eiken blijven staan en moet de mast aan de zijde van de parkeerplaats en het voetvalveld uit het zich worden gehaald door het aanplanten van twee rijen bossage. Tevens moet het pad langs het voetbalveld in stand blijven. Bovendien moesten het hek, de kasten en de twee onderste delen van de mast groen worden gemaakt.

Voor het origineel zie:
www.edestad.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Bewoners-Otterloseweg-Harskamp-tegen.386157.news .

Zie ook:
www.stralingsarm-nederland.org/dossiers/EdeHarskamp.htm .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie