Amersfoort: SP stelt duurzaamheid spaarlampen ter discussie

zaterdag, 27 juni 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Stad Amersfoort.nl 26 juni 2009

Gerelateerde berichten:
Artikelen/1989 .
Berichten%20Nederland/3446 .
pdf/drie%20grote%20gezondheidsrisicos%20van%20spaarlampen.pdf .


SP stelt duurzaamheid spaarlampen ter discussie

AMERSFOORT - De SP wil dat de gemeente onmiddellijk start met een serieuze campagne voor de inlevering van spaarlampen als chemisch afval. Er moeten snel inzamelboxen komen voor spaarlampen en de SP vraagt zich of de gemeente niet beter over kan gaan op LED-lampen, die geen kwik bevatten. Uit publicaties blijkt dat spaarlampen maar mondjesmaat worden ingeleverd en dat de rest gewoon bij het normale afval komt. Volgens de organisatie die spaarlampen recyclet dreigt er een milieuramp als huishoudens niet meer lampen gaan inleveren. De SP is dan ook verbaasd dat de gemeente beweert dat in Amersfoort spaarlampen voor 100 procent worden gerecycled

De SP verbaast zich ook over het feit dat op de websites van de gemeente en de GGD niets is terug te vinden over de (mogelijke) gevaren van spaarlampen en dat deze lampen als chemisch afval moeten worden ingeleverd. ,,Spaarlampen worden via de spaarenergieboxen onder minima verspreid, maar wordt daarbij ook verteld wat de gevaren kunnen zijn en dat zo'n lamp uiteindelijk chemisch afval is. En wat doe je als zo'n lamp kapot valt. Als ik bij de GGD-Zuid-Holland lees wat je wel en niet moet doen, daar wordt je niet vrolijk van'', aldus raadslid Frits Schoenmaker. Hij is van mening dat als je spaarlampen wil promoten je eerst moet zorgen dat de inzameling goed geregeld is.
Spaarlampen bevatten kwik en moeten daarom heel als chemisch afval worden ingeleverd.

Uit recente publicaties van LighRec (organisatie van lampen-recyclaars) blijkt dat spaarlampen uit huishoudens maar mondjesmaat gescheiden worden aangeleverd. Bedrijven leveren jaarlijks drie miljoen afgedankte spaarlampen aan voor gescheiden inzameling. Het aantal lampen dat van consumenten komt, is vele malen kleiner. Lightrec schat dat alle gebruikers jaarlijks tien miljoen afgedankte lampen in kunnen leveren. Het weet niet waar de ontbrekende afgedankte lampen blijven. Volgens LightRec dreigt er een milieuramp als niet meer consumenten hun afgedankte spaarlampen inleveren.
De SP vraagt zich af wat de werkelijke waarde van de spaarlamp is? De productie (lage lonen, kost mensenlevens), vervoer van grondstoffen (gaan de hele wereld over), recycling (nog lang niet op orde; kwik in het milieu), (mogelijke) gezondheidsproblemen (straling, kwik in het milieu) en meer energie nodig voor de verwarming doordat de spaarlamp minder warmte afgeeft dan de gloeilamp. Het roept de vraag op hoe duurzaam is de spaarlamp nu eigenlijk echt?

In 2011 wil Amersfoort voor 100 procent duurzaam inkopen. Met duurzaam inkopen wordt bedoeld dat er aandacht is voor milieu- en sociale aspecten, zoals energie of materiaalgebruik en kinderarbeid of stimuleren van werk voor herintreders. Amersfoort loopt voorop wat betreft duurzaamheid en vervult als zodanig een 'voortrekkersrol'. De SP wil graag weten of met al deze aspecten rekening wordt gehouden en of dan de spaarlamp wel gehandhaafd kan blijven.

Voor het originele artikel zie:
www.stadamersfoort.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/SP-stelt-duurzaamheid-spaarlampen-ter.385219.news .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie