Medisch Contact: Artsen schrijven brief met zware kritiek op de Cie EMV van de Gezondheidsraad.

zaterdag, 20 juni 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Onderstaand een ingezonden brief die vorige week is verschenen in Medisch Contact, het tijdschrift voor artsen en andere werkers in de gezondheidszorg in Nederland. De ingezonden brief is geschreven door de arts J.P. Mossink en Mw. E.P.M. Adriaansens, huisarts te Breda, naar aanleiding van eerdere berichtgeving in Medisch Contact over het Artsen Appèl Stralingsrisico's.

Medisch Contact 10 juni 2009: Artsen waarschuwen voor straling
Publicatie Nr. 24 - Pagina 1088

Rubriek: leven
Auteurs: E.P.M. Adriaansens, J.P. Mossink

De Gezondheidsraad heeft geen oorzakelijk verband gevonden tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische velden in de woonomgeving (MC 17/2009: 723). Maar in hetzelfde artikeltje in MC staat dat de raad wel een verband heeft gevonden tussen vermeende blootstelling en klachten. Dat laatste is echter geen nieuws: het nocebo-effect is al decennialang bekend.

De Gezondheidsraad lijkt echter voorbij te gaan aan biologische ontregelingen die deze straling bij de mens kan teweegbrengen. Denk aan veranderingen van de elektrische activiteit van de hersenen (via EEG), veranderingen van de lokale cerebrale bloedcirculatie en verlenging van de tijd tot het in slaap vallen.

Ook andere verstoringen die zijn gevonden: vorming van het zogenaamde geldrolfenomeen van erytrocyten en verhoogde doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière heeft de raad tot nu toe links laten liggen. Vooral doorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière is zorgelijk. Want wat zouden de gevolgen zijn als (neuro)toxinen en geneesmiddelen zo ongewenst de hersenen bereiken?

De Gezondheidsraad heeft in zijn evaluatie uitsluitend onderzoeken betrokken waarbij gezonde volwassenen kortdurend werden blootgesteld aan elektromagnetische velden. Wat zijn de gezondheidseffecten bij langdurige blootstelling, zoals dat in het dagelijks leven het geval is?

En wat doet straling met kinderen, ouderen, chronisch zieken, patiënten met hartziekten of neurologische aandoeningen? Voor langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden van hoogspanningslijnen zijn de eerste tekenen van epidemiologische studies in elk geval verontrustend: verhoogd risico op leukemie bij kinderen en verdubbeling van de sterfte aan de ziekte van Alzheimer.

Vooralsnog geen reden voor bezorgdheid, meent de Gezondheidsraad. Het Europees Parlement ziet dit evenals de ondertekenaars van het artsenappel anders: Het heeft een resolutie over gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden aangenomen en adviseert om juist wel voorzichtig om te gaan met elektromagnetische velden.


Breda/Amersfoort mei 2009
E.P.M. Adriaansens, huisarts
J.P. Mossink, arts

Opm Stopumts:
De betreffende Commissie Elektromagnetische Velden bestaat voor het merendeel uit natuurkundigen en ingenieurs die door hun starre industrievriendelijke opstelling de goede naam en faam van de Gezondheidsraad zo niet schade berokkenen dan wel ernstig in diskrediet brengen.

Voor de samenstelling van de Commissie EMV zie: Berichten%20Nederland/2969/ ,
Gerelateerd artikel: Artikelen/2690 .
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie