Nijverdal: BurgerBelang pleit voor omkering van mastenbeleid

zaterdag, 20 juni 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: TC Tubantia 19 juni 2009

Gerelateerde artikelen:
Berichten%20Nederland/3747 .
Berichten%20Nederland/3147 .

BurgerBelang pleit voor omkering van mastenbeleid

NIJVERDAL - De fractie van BurgerBelang (BB) vindt dat het gemeentelijke beleid ten aanzien van antenne- en hoogspanningsmasten radicaal moet worden gewijzigd.

In een brief aan burgemeester en wethouders van Hellendoorn schrijft de grootste oppositiepartij dat de gezondheidsrisico's gewoon te groot zijn om te negeren. Ze vindt daarom dat twee reeds geplaatste masten (hoogspanningsmast boven de speelplaats aan de Hondsdraf/Kruidenlaan en de umts-mast op het terrein van de gemeentewerf aan de Kerkstraat) moeten worden verwijderd. Twee nieuwe masten moeten niet op de daarvoor aangevraagde locaties aan de Ommerweg in de buurtschap Eelen en Rhaan en de hoek Daarlerweg/Grote Veenweg in Daarlerveen worden geplaatst.

De gemeente Hellendoorn heeft tot nu toe geen eigen antennebeleid en volgt in deze het rijksbeleid en de aanbevelingen van de VNG. Hierin wordt aangegeven dat op basis van wetenschappelijk onderzoek van onder meer de WHO en Gezondheidsraad allerminst is aangetoond dat de elektromagnetische velden (straling) schadelijk zijn voor de gezondheid. Zowel de VNG als het ministerie van VROM constateren dat gemeenten de bouwregelgeving niet kunnen gebruiken om de plaatsing van umts-masten vanwege mogelijke gezondheidsrisico's tegen te houden.

Voor het originele bericht zie:
www.tctubantia.nl/regio/hellendoorn/5137110/BurgerBelang-pleit-voor-omkering-van-mastenbeleid.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie