Herveld: Ja tegen zendmast

donderdag, 04 juni 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Gelderlander 4 juni 2009

Gerelateerd bericht: Berichten%20Nederland/3436 .

Ja tegen zendmast Herveld

HERVELD - De veelbesproken antennemast aan de Dijkstraat in Herveld komt er. Althans, burgemeester en wethouders van Overbetuwe verlenen er ontheffing voor en geven een bouwvergunning af. Belangrijkste reden is dat antennes voor mobiele telefonie onmisbaar zijn geworden.

Bovendien komt de bijna 40 meter hoge mast langs de A50 bij een rij bomen. Dat zou het landelijk beeld niet echt aantasten.

Tegen de mast is verzet, onder meer van actiecomité 'Geen mast aan de Dijkstraat'. Woordvoerder Ferry Hollinger wilde gisteren inhoudelijk niet reageren. ''Dat de ontheffing er komt, is nieuws voor mij. Ik ga me beraden en onze juridische adviseurs om raad vragen. Ik kan wel zeggen dat dit teleurstellend is.''

Wethouder Ruud Mooij zegt dat hij begrip heeft voor de weerstand die leeft in Herveld. De gemeente kan volgens hem echter alle bezwaren weerleggen. Horizonvervuiling is er daar een van. De welstandscommissie meent dat de mast op zichzelf aan alle esthetische eisen voldoet en in het landschap past.

Dat alternatieve locaties niet zijn bekeken, vindt de gemeente niet relevant, omdat zij heeft te beslissen over de aanvraag. Die had betrekking op de Dijkstraat.

Een ander belangrijk tegenargument is dat de straling van de mast gevaarlijk is voor de gezondheid. Mooij zegt dat wetenschappelijk geen bewijs bestaat dat die invloed er is. De Raad van State heeft dat in uitspraken bevestigd, net als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Tot slot weerlegt Overbetuwe dat de mast overbodig is omdat er voldoende dekking is. Aanvrager KPN wil de mast juist plaatsen om de dekkingsgraad te verhogen.

Bezwaarmakers hebben nu zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank in Arnhem.

Opm Stopumts:
Wethouder Mooi kletst de Gezondheidsraad na, niet de WRR -Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid-. Hopelijk zal de Rechtbank in Arnhem kennis nemen van het vonnis van haar Belgische collega's Juridische%20Informatie/3711 . en even moedig conclusies trekken.


Voor het originele artikel zie:
www.gelderlander.nl/voorpagina/betuwe/5065962/Ja-tegen-zendmast-Herveld.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie