Uitroltempo WiMax te laag in West-Europa

vrijdag, 29 mei 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Telecompaper 26 mei 2009

Uitroltempo WiMax te laag in West-Europa

Auteur: Erik Compter

Op 2 en 3 juni houdt het WiMax Forum een congres in Amsterdam. In de RAI vindt dan het WiMax Forum Global Congress 09 plaats. Ook vorig jaar vond dit congres in de RAI plaats en Worldmax CEO Jeanine van der Vlist kondigde destijds de commerciële lancering van Aerea aan. Het eerste en vooralsnog enige WiMax-netwerk dat in Nederland actief is. Op de meeste congressen waar de overkoepelende organisatie de regie voert (in dit geval WiMax Forum, maar ook bijvoorbeeld FttH Council Europe), regeert het goede nieuws en de complimenten voor elkaar. Ook hier mag dit verwacht worden.

WiMax wordt alom gezien als een technologie die op zijn best pas over enkele jaren door LTE wordt vervangen. Bij de lancering van Aerea een jaar geleden, werd met enige trots vermeld dat het hier ging om het eerste commerciële WiMax-netwerk in West-Europa (802.16E-standaard). Die trots was wellicht op zijn plaats, een jaar later zou de technologie toch echt in meerdere landen tot wasdom moeten komen als het enige return on investments wil zien.

De stand van zaken is op dit moment echter niet heel veel rooskleuriger, althans in West-Europa. Het voorbeeld van Aerea is weliswaar in Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland het Verenigd Koninkrijk en Spanje gevolgd, maar de meeste van deze netwerken, inclusief het Nederlandse, zijn nog lang niet op stoom gekomen. Onlangs nog concludeerde de Franse regelgever Arcep dat per eind 2008 slechts 19 procent van de geplande WiMax-sites was opgeleverd, terwijl die planning gold voor juni van dat jaar.

De Nederlandse situatie is sinds vorig jaar ook niet veel veranderd. Na een paar jaar van voorbereiding ging Aerea in een deel van Amsterdam live. Aanvankelijk zou Worldmax in vijf grote steden starten (naast Amsterdam waren dat Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven), maar daar kwam het van terug. In de hoofdstad kon het bedrijf zich volledig focussen; de andere steden zouden pas in de loop van 2009, in versneld tempo, volgen. Gedurende het afgelopen jaar breidde Worldmax het Amsterdamse Aerea-aanbod uit. Inmiddels biedt het diverse abonnementsvormen, waarbij de snelste een downloadsnelheid van 8 Mbps belooft.

Een aantal oorzaken voor de trage gang van zaken is evident. Ten eerste is het huidige investeringsklimaat verre van gunstig. Er zijn maar weinig bedrijven bereid om tijdens de kredietcrisis veel geld in een technologie te steken, waarbij de kans groot is dat het geen lang leven beschoren is.

Ten tweede is het keer op keer uitstellen van de Nederlandse frequentieveiling een tegenvaller van formaat voor Worldmax. Hoewel de overheid al lang geleden aangaf dat het om een technologieneutrale veiling ging, is het tekenend dat er inmiddels door niemand meer over een WiMax-veiling wordt gesproken. Een jaar geleden heette de veiling in de wandelgangen nog wel zo.

Een derde oorzaak is de focus van de mobiele operators op mobiel internet. De HSPA-netwerken bieden steeds hogere snelheden, waarbij in Nederland 7,2 Mbps op dit moment de hoogste snelheid is. De marketingkracht van deze operators is vele malen hoger en effectiever dan die van Worldmax.

Vooralsnog biedt Worldmax niet de vooruitgang die het heeft aangekondigd. Het zou vorig jaar al heel Amsterdam beslaan, maar dat is nog niet het geval. De snelheid van 802.16e is in theorie vele malen hoger dan HSPA bijvoorbeeld kan bieden, maar het gebodene is op dit moment niet onderscheidend. Tot slot is er in 2009 nog heel wat maanden te gaan, maar of Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven dit jaar al alle vier van een WiMax-netwerk worden voorzien, valt te betwijfelen. Wellicht gaat Worldmax/Aerea volgende week op het congres baanbrekende aankondigingen doen. Worldmax en WiMax kunnen zich dit ontwikkelingstempo niet nog een jaar veroorloven. In Zweden is het eerste LTE-basisstation inmiddels geïnstalleerd.

Voor het origineel zie:
www.telecompaper.com/nl/article.aspx?cid=673470 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie