Universiteit van Utrecht start onderzoek naar risicofactoren hersenkanker bij jonge mensen.

zaterdag, 16 mei 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Zie ook onze internationale berichtgeving met gerelateerde artikelen over dit onderwerp op: Berichten%20Internationaal/3659 .

Bron: Website Universiteit van Utrecht, 16 mei 2009

Start onderzoek naar risicofactoren hersenkanker bij jonge mensen

Wereldwijd start in 13 landen een onderzoek naar de relatie tussen milieufactoren, communicatietechnologieŽn - zoals mobiele telefonie - en hersenkanker bij jonge mensen. In Nederland neemt het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht deel aan dit MOBI-KIDS-onderzoek.

Naast leukemie, is een kwaadaardige hersentumor bij kinderen de meest voorkomende vorm van kanker. De laatste jaren komen deze tumoren bij jonge mensen onder de 20 jaar steeds vaker voor. Ondanks dat de kans op overleving behoorlijk is toegenomen, blijft preventie een zeer belangrijk maar moeilijk te realiseren doel.

Risicofactoren

Tot nu toe is zeer beperkt onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor hersentumoren. Van sommige factoren (bijvoorbeeld blootstelling aan ioniserende straling) en een familiaire geschiedenis van hersenkanker, is bekend dat ze het risico op het ontwikkelen van hersentumoren vergroten. Andere milieublootstellingen, bijvoorbeeld aan chemicaliŽn, bepaalde voeding gedurende de zwangerschap of elektromagnetische velden, waaronder die van mobiel telefoongebruik, zijn mogelijk geassocieerd met het ontstaan van hersentumoren. Wat betreft het laatste is het bekend dat het gebruik van mobiele telefoons en andere communicatietechnologieŽn sterk is toegenomen in de laatste tien jaar. Dit geldt vooral voor kinderen en jong volwassenen. Daarbij is het effect op de zich ontwikkelende hersenen nog niet onderzocht.

Internationale samenwerking

Voor de grote internationale studie is een internationaal multi-centrum studie opgezet, MOBI-KIDS, met experts uit dertien Europese en niet-Europese landen. Gezamenlijk onderzoeken zij de potentiŽle associaties tussen het gebruik van communicatiemiddelen en andere milieufactoren en hersenkanker. De studie wordt gefinancierd door de Europese Unie en lokale financiers in de deelnemende niet-Europese landen.

Onderzoek

Gedurende vijf jaar zullen in de dertien landen 2000 jonge mensen tussen de 10 tot 24 jaar die zijn gediagnosticeerd met hersentumoren en een vergelijkbaar aantal jonge mensen zonder deze tumoren gevraagd worden deel te nemen aan deze studie. De onderzoekers gebruiken een gedetailleerde vragenlijst, waarin zaken als demografische factoren, woongeschiedenis en vragen over mogelijke risicofactoren, waaronder het gebruik van mobiele telefoons, aan bod zullen komen.

Meer informatie

Jacqueline van Winden, persvoorlichting faculteit Diergeneeskunde, (030) 253 4836, j.j.vanwinden@uu.nl.
B.g.g. Peter van der Wilt, persvoorlichting Universiteit Utrecht, (030) 253 3705, p.m.vanderwilt@uu.nl.

Voor het originele bericht zie:
www.uu.nl/NL/faculteiten/diergeneeskunde/Actueel/nieuwsfaculteit/Pages/Startonderzoeknaarrisicofactorenhersenkankerbijjongemensen.aspx .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie