VROM: ''Lastig heldere normen op te stellen voor UMTS masten''.

woensdag, 13 mei 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: NRC 13 mei 2009

Compensatie voor wonen onder hoogspanningsmast

Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 13 mei. Bewoners van negen woningen, merendeels boerderijen, in de omgeving van Delft en Pijnacker worden financieel gecompenseerd voor de aanleg van hoogspanningskabels in hun directe omgeving. Dat heeft een woordvoerder van TenneT gezegd, de beheerder van het Nederlandse stroomnet.

TenneT wil volgend jaar een begin maken met de bouw van een hoogspanningsverbinding om de Randstad van voldoende stroom te kunnen blijven voorzien. De verbinding, Randstad 380 genaamd, loopt van Wateringen naar Bleiswijk en van daaruit naar Beverwijk. De plannen voor het zuidelijke deel zijn nu klaar.

De bewoners van de negen woningen mogen op kosten van TenneT verhuizen, omdat hun woningen of delen van hun percelen binnen het elektromagnetische veld van de masten komen te liggen, waarbij waarden worden bereikt tot of over de norm van 0,4 microtesla. Dat is de grens waarbij volgens eerder wetenschappelijk onderzoek een statistisch verband met de kans op leukemie bij kinderen niet kan worden uitgesloten. De Europese norm is overigens 100 microtesla. Het ministerie van VROM heeft „uit voorzorg” bepaald dat voor nieuwe hoogspanningsmasten de norm van 0,4 microtesla moet worden gehanteerd. Voor woningen bij bestaande masten geldt deze norm niet. Dat zijn er volgens de woordvoerder van TenneT „vele duizenden”.

De stralingsrisico’s van hoogspanningsmasten zijn uitvoerig wetenschappelijk onderzocht. Over andere stralingsrisico’s zoals van UMTS-masten zijn de wetenschappelijke conclusies minder eenduidig. Dat maakt het lastiger om daarvoor heldere normen te stellen, laat een woordvoerder van het ministerie van VROM weten.

De negen woningen zijn de enige „gevoelige objecten” in het twintig kilometer lange tracé tussen Wateringen en Bleiswijk. Het streven is zo veel mogelijk gevoelige objecten te vermijden, onder meer door de masten aan te leggen langs snelwegen en spoorlijnen. De plannen voor het noordelijke, veel langere tracé zijn nog niet helemaal klaar. TenneT hoopt eind 2011 de bouw te hebben voltooid.

Voor het originele artikel zie:
www.nrc.nl/binnenland/article2240576.ece/Compensatie_voor_wonen_onder_hoogspanningsmast_ .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie