De Telegraaf: ''Hoogspanningsmasten levensgevaarlijk''. (upd + PDF artikel NRC toegevoegd)

donderdag, 14 mei 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts publiceert hoofdzakelijk over de gezondheidsaspecten van hoogfrequente straling.
Bij hoogspanningsleidingen gaat het echter om ELF (Extreem Laag Frequente velden).
Stopumts plaatst dit bericht omdat de Gezondheidsraad ook bij hoogspanningsleidingen jarenlang heeft volgehouden dat er niets aan de hand was (niet-ioniserende straling, geen oorzakelijk bewijs, geen dosis-response relatie, hooguit statistische aanwijzingen) maar VROM in 2005 de normen voor deze velden in alle stilte 250-voudig verscherpte van 100 microTesla naar 0,4 microTesla.


De Telegraaf: 13 mei 2009

Door Inge Lengton

Delft - De nog te bouwen hoogspanningmasten van Tennet zijn levensgevaarlijk, omdat ze leukemie en alzheimer kunnen veroorzaken.

Dat blijkt volgens het ministerie van VROM uit wetenschappelijk onderzoek. Negen gezinnen uit Delft en Pijnacker zullen vanwege de dreiging moeten verhuizen. Hun woningen liggen zo dicht bij het nieuwe elektriciteits-tracé, dat hun gezondheid in het geding is gekomen. De huizen staan bij VROM op de gevarenlijst. Het magneetveld dat om de elektriciteitskabels heen ligt kan bij kinderen namelijk leukemie veroorzaken. Volwassenen, zo blijkt uit recent onderzoek, zouden alzheimer kunnen krijgen.

Netwerkbeheerder Tennet gaat de gedupeerden een financieel aanbod doen. ''We hebben al contact met ze gezocht'', laat woordvoerder Jelle Wils weten. ''Ze hebben wat ons betreft twee mogelijkheden. Of we kopen ze uit of we bieden ze een compensatiebedrag aan, dat hun gezondheidsrisico en het lelijke aangezicht van de masten moet vergoeden.''

Ingenieur Luc Meijer, voorzitter van het actiecomité 'NEE tegen bovengronds 380kV', vreest echter dat er nog veel meer gezinnen de dupe kunnen worden van de hoogspanningskabels. ''Het RIVM heeft onlangs geconcludeerd dat er nog geen afdoende onderzoek naar de straling is gedaan'', waarschuwt hij. ''Het zou best eens kunnen zijn dat de normen die door het rijk worden gehanteerd niet streng genoeg zijn.''

Het ministerie van VROM, dat zijn goedkeuring aan de nieuwe hoogspanningsverbinding heeft verleend, blijkt inderdaad niet te kunnen garanderen dat de volksgezondheid ook niet op andere plekken in het geding komt. ''Uitsluiten kan je nooit'', zegt Jan-Jaap Eikelboom, woordvoerder van milieuminister Cramer. ''We hebben getracht om op zoveel mogelijk locaties afstand te houden van de hoogspanningskabels, maar we zitten natuurlijk wel in de overvolle Randstad. De situatie die we nu op papier hebben staan, is volgens ons de meest ideale.''

Voetbalclubs

Even dreigde er ook nog sprake te zijn dat sportpark Tanthof Zuid, waarop drie voetbalclubs en een naschoolse opvang zitten, ook de dupe zouden worden van de aanleg van het nieuwe elektriciteitstracé.

Tennet en de overheid hebben echter na uitvoerig protest van omwonenden besloten om de kabels daar ondergronds aan te leggen. Hierdoor zou er op deze locatie geen sprake meer zijn van gevaarlijke straling. Het hoogspanningstracé tussen Wateringen, Delft en Zoetermeer heeft in de regio al voor veel gekrakeel gezorgd. Bewoners zijn massaal tegen de lelijke en gevaarlijke kabels. Het rijk en energieleverancier Tennet willen echter haast maken met het nieuwe traject, dat vanaf 2010 moet worden aangelegd. Volgens hen komt de overvolle Randstad zonder de extra elektriciteitslijnen namelijk zonder stroom te zitten.

Voor het originele artikel zie:
www.telegraaf.nl/binnenland/article3907299.ece?cid=mailart .

Hetzelfde onderwerp in de Volkskrant:
Gevaar straling hoogspanningskabels erkend
Bron: De Volkskrant
Zie: www.volkskrant.nl/binnenland/article1197901.ece/Gevaar_straling_hoogspanningskabels_erkend .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie