Winsum: Ongerustheid en onbegrip over plaatsing UMTS mast midden in het dorp

zaterdag, 09 mei 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Umts-Winsum.nl

De bezwaarperiode tegen deze zendmast verloopt 21 mei 2009

Ongerustheid en onbegrip over plaatsing UMTS mast midden in het dorp

Ontwikkelingen in de tijd: UMTS-WINSUM

9 april 2009
Burgemeester en Wethouders hebben 9 april 2009 vergunning (www.winsum.nl) verleend voor het plaatsen van een 37,5 meter hoge KPN Vakwerkmast voor mobiele telefonie, Lombok nabij 1 in Winsum.

25 september 2008
Op 25 september 2008 heeft het College een inloopavond antennemast georganiseerd. Wethouder Steen heeft aangegeven dat deze avond in het teken stond van de meningen en opmerkingen van de toehoorders. Aangeven is dat er zienswijzen ingeleverd konden worden tot 26 oktober 2008. Er zijn ongeveer 10 zienswijzen ingediend.In de ontvangstbevestiging zienswijze van Gemeente Winsum werd aangegeven dat er naar gestreefd werd de brief (zienswijze) voor 22 december 2008 te beantwoorden.

27 maart 2009
Op 27 maart 2009 ontvingen alle indieners zienswijze UMTS-mast een brief waarin het college heeft besloten de zienswijzen niet over te nemen en de vergunning voor de bouw van een vakwerkmast ten behoeve van UMTS netwerk nabij Lombok 1 te Winsum te verlenen.

5 april 2009
Op 5 april 2009 is de brief aan de raad ''Ongerustheid en onbegrip bij de Winsumer bevolking over de plaatsing van een UMTS mast midden in het dorp'' verstuurd.
Brief lezen

16 april 2009
Website WWW.UMTS-WINSUM.NL in de lucht.

21 april 2009
Tijdens de afgelopen raadsvergadering op 21 april 2009 is toelichting gegeven op de brief aan de raad. Toelichting lezen

27 april 2009
Maandag 27 april 2009 wordt de inbreng WINSUM-UMTS in de commissievergadering behandeld.


Bezwaarperiode

De bezwaarperiode is 6 weken. Deze is vanaf 9 april gestart en eindigt op 21 mei 2009.


Omstreeks 8 mei zijn bezwaarschriften (concepten) op het besluit beschikbaar.
Deze kunnen vanaf die datum worden gedownload vanaf deze site.

Origineel bericht zie:
www.umts-winsum.nl .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie