Verslag tweede bijeenkomst klankbordgroep kennisplatform EMV

maandag, 04 mei 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Kennisplatform.nl 4 mei 2009

De tweede bijkomst heeft plaatsgevonden op donderdag 20 november 2008. Voor het eerst waren het Ministerie VROM en de Gezondheidsraad formeel aanwezig bij de klankbordgroep. Er is aandacht besteed aan de prioriteiten van het Kennisplatform en twee kennisberichten die in juli 2008 door het Kennisplatform zijn gepubliceerd. Het Kennisplatform werd erover geïnformeerd dat het Kennisplatform in het jaarplan 2009 de prioriteiten “Kinderen en EMV” en “EMV in arbeidsomstandigheden” heeft opgenomen in reactie op de Klankbordgroep vergadering van April 2008.
Ten aanzien van het Onderzoeksprogramma EMV&G zijn de recente ontwikkelingen besproken. Het onderzoek dat in dat kader binnenkort zal starten aan de Universiteit van Utrecht, ''de groep Kromhout'' is via een presentatie toegelicht en met de klankbordgroep besproken. Verder is na twee inleidingen door de klankbordgroep een start gemaakt met de discussie over fysische en biologische effecten in relatie tot gezondheid.

Het verslag van de tweede bijeenkomst is op 24 april 2009 aan de Minister van VROM, de Gezondheidsraad en ZonMw verzonden.

Voor het volledige verslag zie het bijgevoegde PDF document

Voor het origineel zie:
www.kennisplatform.nl/Kennisplatformemv/Klankbordgroep_EMV.aspx .

Bekijk het PDF bestand


Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie