Medisch Contact rapporteert over stralingsappèl Nederlandse artsen.

zaterdag, 25 april 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Medisch Contact 17 - 22 april 2009 Rubriek NieuwsReflex

Artsen waarschuwen voor straling

Elektromagnetische velden kunnen leiden tot gezondheidsklachten, denken artsen die een appel van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s hebben ondertekend. De Gezondheidsraad betwijfelt dit.

Volgens het Nationaal Platform Stralingsrisico’s is het ‘vrijwel zeker dat elektromagnetische velden negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid’. Het platform, dat wordt ondersteund door vijftig, merendeels complementair werkende, Nederlandse artsen, pleit onder meer voor de erkenning van de aandoening ‘elektromagnetische overgevoeligheid’.

Volgens Alex Swinkels van het platform heeft een aantal van deze artsen in de praktijk gemerkt dat elektromagnetische velden hebben geleid tot gezondheidsklachten. ‘Zij vonden sterke indicaties voor verbanden tussen klachten en de aanwezigheid van elektromagnetische velden, bijvoorbeeld door draadloos internet.’

Vorige week plaatste de Gezondheidsraad op haar website een reactie op het appel. De raad meldt dat ‘uit de op dit moment beschikbare gegevens geen oorzakelijk verband tussen klachten en de blootstelling aan elektromagnetische velden in de woonomgeving naar voren komt.’ Dat blijkt ook uit de jaarlijkse update van de Gezondheidsraad over de wetenschappelijke literatuur naar de effecten van blootstelling aan elektromagnetische velden. In deze update staat dat er wél een verband is gevonden tussen de veronderstelling te worden blootgesteld aan elektromagnetische velden en gezondheidsklachten.

Eric van Rongen, secretaris van de commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad is daarom bang dat het appel juist tot meer klachten kan leiden. ‘Het is mogelijk dat het bericht meer kwaad dan goed doet, zeker als je kijkt naar de lijst van klachten die in verband worden gebracht met straling.’ Tvv

Opm. Stopumts:
Het is duidelijk dat de Secretaris van de Conmmissie Electromagnetische Velden (hoofdzakelijk bestaande uit natuurkundigen en ingenieurs) zeer vooringenomen is.
Dat kan ook moeilijk anders met twee petten op: de heer van Rongen is al sinds mei 2001 Consulting Member van de ICNIRP en zelfs volwaardig lid van de ICNIRP sinds November 2006. Dan moet je wel volhouden dat de indertijd opgestelde catastrofale ICNIRP normen nog steeds voldoen.


Voor het originele bericht zie:
medischcontact.artsennet.nl/Tijdschrift/ntvh/Tijdschriftartikel/Artsen-waarschuwen-voor-straling.htm .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie