Advies orgaan voor dakdekkers niet gerust over uitspraak gezondheidsraad.

vrijdag, 10 april 2009 - Categorie: Berichten Nederland

In het onderstaande bericht, speciaal voor de professionele dakdekker die dus vaak werkt in de buurt van zenders voor mobiele telefonie, wordt eerst het persbericht van de Gezondheidsraad geciteerd om groen licht te geven, vervolgens alle signalen op rood gezet door voorzorgsmaatregelen te noemen die dakdekkers moeten hanteren, waarbij niet geschroomd wordt te wijzen op waardeloze amuletten die de straling zouden neutraliseren.

Bron: Dakdekkers.nl 9 april 2009

Klachten UMTS zitten tussen de oren.

gsm masten
Volgens een publicatie van de Gezondheidsraad in haar jaarbericht 2008 zitten klachten over UMTS-straling tussen de oren. Er zou geen of onvoldoende wetenschappelijk bewijs zijn. Echter, er zijn ook nog steeds verklaringen van wetenschappers die de stelling van de Gezondheidsraad tegenspreken.

Afspraken over voorkoming blootstelling straling bij dakwerkzaamheden
Rond gsm-masten bevinden zich elektromagnetische velden. Deze kunnen opwarming van delen van het lichaam veroorzaken. Een opwarming van meer dan 1º C kan tot gevolg hebben dat men minder goed in staat is het werk uit te voeren.

In het A-blad Platte daken (pagina 18) staat daarom het advies om buiten het straalbereik van antennes te blijven. Bij complexe antenne-installaties wordt geadviseerd om de zendmast tijdens de werkzaamheden uit te laten schakelen. De SBD adviseert dakbedekkingsbedrijven om, als er antennes op daken staan, met de opdrachtgever concrete afspraken te maken. En vervolgens de dakdekkers over de genomen maatregelen te informeren.

Vaststellen mate van straling
De gebouweigenaar moet bij dakwerkzaamheden aantonen dat er geen sprake is van straling. Het uitvoerende dakbedekkingsbedrijf kan dit ook zelf doen.

Er is speciale meetapparatuur op de markt, bijvoorbeeld de radman van Narda Safety Test Solutions (onder meer verkrijgbaar bij Microtron Electronics www.microtron.be/ of www.narda-sts.de). Via de website www.stralingmeten.nl/ kan men tegen geringe kosten ook een meting laten uitvoeren.
Tegengaan van chronische klachten
Er zijn inmiddels ook leveranciers die hulpmiddelen aanbieden om via een (mobiel) apparaatje de straling te neutraliseren. Voorbeelden hiervan zijn de RayGuard (http://www.rayguard.nl) en producten en metingen (http://www.ohm-electrocare.nl/).

Voor het origineel zie:
www.dakdekkers.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=391:klachten-umts-zitten-tussen-de-oren&catid=923:het-laatste-nieuws&Itemid=114 .

En ook de oorspronkelijke bron:
www.sbd.nl/ .

Van de redactie van Dakdekkers ontving Stopumts het volgende commentaar op onze inleiding:

Wanneer u het artikel aandachtig leest ziet u dat de branche juist wel de gevaren erkent
En waar mogelijk de medewerkers zoveel mogelijk probeert te beschermen voor invloeden.

In het A-blad Platte daken (pagina 18) staat daarom het advies om buiten het straalbereik van antennes te blijven. Bij complexe antenne-installaties wordt geadviseerd om de zendmast tijdens de werkzaamheden uit te laten schakelen. De SBD adviseert dakbedekkingsbedrijven om, als er antennes op daken staan, met de opdrachtgever concrete afspraken te maken. En vervolgens de dakdekkers over de genomen maatregelen te informeren.

Vaststellen mate van straling
De gebouweigenaar moet bij dakwerkzaamheden aantonen dat er geen sprake is van straling. Het uitvoerende dakbedekkingsbedrijf kan dit ook zelf doen.
Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie