Meteren: Ontzetting over UMTS-mast

woensdag, 01 april 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Nieuwsblad Geldermalsen 1 april 2009

Oud Meteren ontzet over UMTS-mast

METEREN – Bewoners van Oud Meteren vinden het onverteerbaar dat de gemeente met de plaatsing van een UMTS mast in hun woonomgeving risico's neemt voor de gezondheid. Hun bezwaar tegen de plaatsing van de mast is ongegrond verklaard.

,,Niemand kan de gevolgen op lange termijn voorspellen'', aldus F. Vermet. Namens 'Oud Meteren' heeft hij zijn ongenoegen kenbaar gemaakt in een brief aan het college van B en W.
De zendmast is nodig voor mobiele telefonie met name in Kalenberg. ,,We hebben voor het afgeven van een lichte bouwvergunning vooraf een zorgvuldige afweging gemaakt'', aldus wethouder Arie van Doorn.
Zowel in de commissie Grondgebied als de gemeenteraad heeft Met zijn ongenoegen kenbaar gemaakt over de locatie en het feit dat zonder overleg met de Dorpsraad vergunning voor de zendmast is verleend. ,,Door het plaatsen van de mast zijn de belangen van KPN gediend en worden die van de bewoners van Meteren ernstig geschaad'', aldus Met.

Dat het betrekken van de Dorpsraad bij plaatsing van de zendmast volgens het college van niet nodig was, vinden de bewoners van Oud Meteren een formele opstelling. ,,U gaat volledig voorbij aan het maatschappelijk belang van samenwerking met de Dorpsraad en de enorme impact die de zendmast op de gemeenschap heeft'', aldus Met. Hij wijst er nog op dat Van Doorn in de commissie de intentie uitgesproken heeft er in de toekomst anders mee om te gaan. ,,De formele opstelling strookt niet met de opvatting van de wethouder. Wij zijn ontzet over de gang van zaken rond de vergunningverlening en de afwijzing van het bezwaar'', aldus Met.
De bewoners gaan collectief een verzoek tot planschade indienen. Ze gaan er vanuit dat hun woningen in waarde verminderen. Volgens Van Doorn kunnen de bezwaarmakers nog beroep aantekenen.

Voor het origineel zie:
www.nieuwsbladgeldermalsen.nl/page/Lokaal/Regionaal/Lokaal-nieuws/Oud-Meteren-ontzet-over-UMTS-mast.343259.news .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie