Mook: Verslag hoorzitting

donderdag, 02 april 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Mook – 30 maart 2009

Van onze locale verslaggever en notulist.

In een overvolle raadszaal van het gemeentehuis Mook en Middelaar vond maandagavond een hoorzitting plaats voor de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie wegens bezwaarschriften van inwoners in verband met de afgifte van een bouwvergunning voor een antennemast en vrijstelling van het bestemmingsplan.

De inwoners waren in grote getale aanwezig en aanhoorden de vier woordvoerders bezwaarmakers. Raadsman Baakman van Rechtspraktijk BAWA hield een uitvoerig pleidooi namens 114 inwoners t.a.v. de gezondheidsrisico,s bij blootstelling aan elektromagnetische straling waarbij tevens de jongste onderzoekgegevens en belangenverstrengelingen uit de doeken werd gedaan.

De vertegenwoordiger van de vergunninghoudende telecomprovider had slechts een kort betoog.

In een uitvoerig relaas gaf de gemachtigde van B. en W. te kennen wel open te staan voor de zorgen van de burgers doch dat de gemeente formeel gebonden was aan het rijksbeleid en de uitspraken van de Raad van State. Dat laatste werd fel bestreden door Baakman die er op wees dat de gemeente een eigen verantwoordelijkheid heeft jegens de inwoners en dat niet verkokerd naar de problematiek moest worden gekeken. Ook het onder de pet houden van de outliers (het weglaten van onderzoeksdeelnemers door middel van een discutabele statistische correctie - Stopumts) van het Zwitserse replica onderzoek door de secretaris van een commissie van de gezondheidsraad werd uitvoerig onder de aandacht van de commissieleden gebracht.

Vervolgens stelde de commissie een aantal vragen aan de partijen waarbij werd opgemerkt dat de gemeente niet alle stukken had overgelegd en dat er een gemotiveerd welstandadvies ontbrak.

De commissie zal over een aantal weken een advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur van de gemeente Mook en Middelaar.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie