''Gezondheidsraad smoort discussie gsm-straling''

vrijdag, 27 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Reformatorisch Dagblad 27 maart 2009

Gezondheidsraad smoort discussie gsm-straling

De Gezondheidsraad doet veel te luchtig over de risico’s van elektromagnetische straling, vindt Marilse Eerkens.

”Angst voor straling geeft klachten” meldde deze krant op 19 maart naar aanleiding van het verschijnen van het laatste jaarbericht van de Gezondheidsraad over elektromagnetische velden. Een bondige samenvatting van de conclusie die de raad trekt dat juist angst voor elektromagnetische straling leidt tot gezondheidsklachten.

De vraag is of het verstandig is om uitgerekend deze conclusie breed onder de aandacht te brengen. Het antwoord is ja, als je wilt dat iedere discussie over de mogelijke risico’s van de mobiele telefonie in de kiem gesmoord wordt. Maar mij baart het zorgen. Niet omdat het onomstotelijk is bewezen dat gsm-straling de gezondheid schaadt, maar wel omdat het publiek op deze manier op het verkeerde been wordt gezet.

Je krijgt zo de indruk dat wetenschappers erover eens zijn dat er niets aan de hand is. Maar er is wél iets aan de hand. Wetenschappers zijn er namelijk nog helemaal niet uit.

Sterker nog, de meningsverschillen lopen hoog op. Zozeer dat we nu al twee jaar wachten op de conclusies van het internationale epidemiologisch onderzoek ”Interphone” waaruit moet blijken of er nu wel of geen verband is tussen het gebruik van mobiele telefoons en bepaalde vormen van kanker.

De coördinator van dit onderzoek, Elisabeth Cardis, vindt dit zo’n kwalijke zaak dat zij voor haar beurt sprak en ouders opriep kinderen in ieder geval zo verantwoord mogelijk met hun telefoon te laten omgaan (zo min mogelijk bellen, headset gebruiken en de telefoon niet bij het lichaam dragen).

Los van deze waarschuwing is er ook nog het in 2007 verschenen BioInitiativerapport. Hierin legt een aantal vooraanstaande wetenschappers meer dan 1500 relevante onderzoeken naast elkaar en concludeert dat we wel degelijk rekening moeten houden met de gezondheidsgevaren van gsm’s, UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth en draagbare telefoons met een vast basisstation (DECT-telefoons).

Hoewel het Europees Parlement „diep onder de indruk” zegt te zijn van dit rapport, veegt de Gezondheidsraad het in een paar regels van tafel. Zij concludeert dat het „geen gebalanceerd en objectief beeld geeft van de huidige stand van de wetenschap en dat het geen aanleiding geeft om de gangbare opvattingen over de risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden te herzien.”

Opvallend is dat in landen als België, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg hier heel anders over wordt gedacht. Een aantal van deze landen heeft bijvoorbeeld zijn emissienormen bijgesteld. Ook brengen zij folders uit over de mogelijke risico’s van mobiel bellen –met name voor kinderen– of verplichten ze telefoonproducenten de SAR-waarde (de mate van blootstelling aan elektromagnetische straling) op de verpakking te zetten.

Voorzorgsprincipe

Ook de Europese verzekeraars nemen deze waarschuwingen serieus. Zo stelt het Europees Parlement in een ontwerpwetgevingsresolutie van 23 februari dat het „buitengewoon bezorgd is over het feit dat verzekeringsmaatschappijen de dekking van risico’s die verband houden met elektromagnetische velden steeds vaker buiten de WA-polissen houden.”

Het is een kwalijke zaak dat de Nederlandse overheid dit voorzorgsprincipe niet in praktijk brengt. En in plaats van te adviseren om voorzichtig om te gaan met bronnen van elektromagnetische straling, stuurt de Gezondheidsraad een boodschap de wereld in die (onbewust?) suggereert dat mensen die vraagtekens zetten bij de veiligheid paranoïde zijn.

Gelukkig is Europa er nog, want als het aan de Gezondheidsraad ligt, staat het onderwerp stralingsrisico’s voorlopig niet op de agenda van de Tweede Kamer.

De auteur is redacteur van het tijdschrift J/M voor ouders.

Voor het originele artikel zie:
www.refdag.nl/artikel/1400785/Gezondheidsraad+smoort+discussie+gsmstraling.html .



Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie