Epe: Gevecht tegen mast lijkt op kansloze missie

donderdag, 19 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: De Stentor 20 maart 2009

Gevecht tegen mast lijkt op kansloze missie

Auteur: Sanne Voets.

De W.G. van der Hulstschool in Epe. Volgens het Eper college dreigen ouders hun kinderen van school te halen wanneer in de omgeving van tennispark De Kuil een mast wordt geplaatst met daarop UMTS-apparatuur.foto Wouter Koolmees

EPE - Het zal heel lastig zijn om de UMTS-zendmast op tennispark De Kuilenberg aan de W.G. van der Hulststraat te weren.
Gisteren werd in Zutphen voor de bestuursrechter het beroep van telecombedrijf KPN tegen de gemeente Epe inhoudelijk behandeld. De gemeente weigert een bouwvergunning voor mast af te geven.

Wethouder Joop van Nuijs (ruimtelijke ordening) reisde zelf naar Zutphen af en hield zelf het pleidooi in de rechtszaal. ''De hoogste rechter heeft al bepaald dat een vergunning niet mag worden geweigerd op grond van gezondheidsrisico's'', vertelde de wethouder vooraf. ''Wij baseren ons echter op een rele dreiging dat het voortbestaan van de school in gevaar komt. Ouders hebben namelijk gedreigd hun kind van school te halen.'' Indirect is er dus wel sprake van een vrees voor gezondheidsrisico's, erkent de wethouder.

In juni 2006 vroeg KPN de bouwvergunning aan. Omwonenden, de W.G. van der Hulstschool, wijkvereniging, het gezondheidscentrum en de bewoner van het rijksmonument Hans en Grietje, reageerden emotioneel op de zaak en maakten bezwaar. ''Dat de mast heel gevoelig ligt werd onder meer duidelijk tijdens de raadscommissievergadering destijds. En de informatieavond in maart 2007 bood helaas ook geen respijt. We hebben de angst niet weg kunnen nemen'', aldus de wethouder tijdens de rechtszaak.

Vervolgens (in september 2007) besloot het Eper college de bouwvergunning en vrijstelling voor de bouw van de mast te weigeren. De reden is de vrees van ouders, die dreigen hun kinderen van school te halen als de mast wordt geplaatst. En de school draagt volgens de gemeente bij aan de leefbaarheid in de wijk.

Gisteren werd deze argumentatie van de gemeente Epe echter flink onder vuur genomen door KPN, maar ook door de drie bestuursrechters die de pleidooien van KPN en de gemeente aanhoorden.

Volgens de advocaten van KPN, M. Smayel en L.P.W. Mensink, weigert de gemeente de aanvraag wel op grond van de vrees voor de gezondheid en dus op grond van gezondheidsrisico's. En ook de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente heeft het college geadviseerd om het bezwaar dat KPN maakte op de weigering van bouwvergunning, gegrond te verklaren. Ook zagen de advocaten van KNP niet in waarom de leefbaarheid niet in het geding is, wanneer de school eventueel wordt verplaatst om ergens anders met de Hoge Weerdschool een unilocatie te vormen.

De rechters vroegen zich hetzelfde af. Ook vonden zij het vreemd dat de gemeente geen verklaringen van ouders in haar dossier had bijgevoegd. En tevens vroegen zij zich af of ouders straks daadwerkelijk hun kind van school halen.

''Dat is moeilijk te voorspellen. Wat wij nu weten is, dat we de angst niet bij mensen weg hebben kunnen nemen. Mensen zijn bang dat hun kind kanker krijgt. En wij als gemeente grijpen in als een school in gevaar komt. Dat zouden we ook doen als het leerlingenaantal bijvoorbeeld afnam door een slecht team'', aldus Van Nuijs, die wel inzag dat er maar een kleine kans is dat de gemeente deze zaak wint. ''Het schept een precedent als wij dit winnen'', aldus Van Nuijs. ''Dan kunnen er op heel veel locaties in Nederland geen masten meer worden geplaatst. En dat is niet de bedoeling.''

Voor de zender zelf hoeft KPN overigens geen vergunning en vrijstelling aan te vragen. De hoeveelheid straling valt binnen de Europese norm. Het gaat puur om de mast. Er staan op dit moment in andere plaatsen in Nederland ook zenders op scholen.

De rechter zal binnen zes weken schriftelijk uitspraak doen.

Voor het originele bericht zie:
www.destentor.nl/regio/epevaassen/4688749/Gevecht-tegen-mast-lijkt-op-kansloze-missie.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie