Discussie over straling onoplosbaar door emotionele lading

vrijdag, 20 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Telecompaper 19 maart 2009

Discussie over straling onoplosbaar door emotionele lading

Auteur: Martijn Kregting

Zal de uitspraak van de Commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad enig effect sorteren? De Commissie stelde vandaag - weliswaar niet letterlijk, maar het was wel de boodschap - dat het vermeende gevaar van elektromagnetische straling zich vooral tussen de oren bevindt van mensen die er bang voor zijn. Volgens de commissie blijkt tot nu toe uit elk beschikbaar wetenschappelijk onderzoek dat de elektromagnetische velden die worden opgewekt door onder meer hoogspanningsmasten, UMTS-masten en draadloze netwerken, niet gevaarlijk zijn voor mensen.

De kans is echter klein dat de commissie, die en passant ook stelde dat mobiele telefoons geen rare dingen doen met hersens - een doorbraak bewerkstelligt in de patstelling tussen gelovers en niet-gelovers. Wie namelijk gelooft in de gevaren voor elektromagnetische straling, weet zich net zo zeer gesteund door wetenschappers die wapperen met bewijzen uit onderzoek, als de niet-gelovers. Er is bijna sprake van een religieuze discussie.

De gelovers - zij die vrezen voor het gevaar van straling van UMTS- en andere masten - hebben zich onder meer verenigd in het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS). De maximale straling moet volgens deze groep 0,6 volt per meter voor buiten worden en 0,06 per meter voor binnen. Nu is de blootstellingslimiet in Nederland 61 volt per meter. Verder raadt het NPS aan om geen zenders meer te plaatsen op of in de buurt van scholen, ziekenhuizen en grote appartementsgebouwen.

Op wetenschappelijk gebied hebben de WHO en de Gezondheidsraad de afgelopen jaren geconcludeerd dat negatieve effecten van elektromagnetische straling ook op lange termijn niet verwacht worden. Volgens de BioInitiative Working Group, een samenwerkingsverband van veertien wetenschappers, zijn er echter substantile bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er volgens de groep ernstige aanwijzingen dat blootstelling op lange termijn kan resulteren in DNA-beschadigingen en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijzigingen in de hersenfuncties (zoals geheugenverlies, vertraagd leren, hoofdpijn, oververmoeidheid en slaapstoornissen).

Dat ook de politiek een gewillig oor heeft richting gelovers, bleek recent uit een besluit van het Brusselse parlement, dat operators verplicht om in het gebied van het gewest Brussel de elektromagnetische straling van UMTS-masten te beperken. In februari 2007 keurde het Brusselse Parlement een maatregel goed die de grenswaarden voor de elektromagnetische golven van zendmasten drastisch verstrengt. Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 15 januari 2009 na een rechtsgang van operators en de federale overheid dat Brussel het recht heeft om strengere normen te hanteren dan Vlaanderen en Walloni. De norm legt een maximum norm van 3V/m op, daar waar de huidige federale norm een globale norm is van 20,6 Volt/meter voor alle antennes die uitzenden tussen 10 MHz en 10 GHz.

In Nederland is er weliswaar geen sprake van Belgische toestanden. Maar ook hier roept de komst van een UMTS-mast echter al snel een NIMBY-(not in my backyard) reactie op. Op dit moment zijn er circa 23.000 GSM- en UMTS-installaties in Nederland. Het is niet duidelijk in welke gemeenten burgers dwarsliggen bij het plaatsen van UMTS-antennes, waarschijnlijk gaat het om enkele tientallen. Burgers hebben twee mogelijkheden tot inspraak: in het kader van een bouwvergunning en in het kader van een instemmingsprocedure voor masten op een gebouw met huurders.

Minder zichtbaar zijn de grote aantallen WiFi-zenders, in huizen maar ook in allerlei andere gebouwen plaatsen waar veel zakelijke bezoekers en toeristen komen zoals vliegvelden, hotels, parken enzovoort. In huis staat waarschijnlijk een draadloze DECT-telefoon. Daarnaast zijn er allerlei onbedoelde stralingsbronnen, bijvoorbeeld de voedingsdraden voor allerlei elektrische apparatuur. Buitenshuis heb je hoogspanningskabels en de radio- en tv-zenders of bewakingspoortjes in winkels.

Minister Cramer van VROM richtte na het onderzoek in Zwitserland het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (kennisplatform EMV) op. Het Kennisplatform is een door de overheid genitieerde bundeling van instellingen met kennis van elektromagnetische velden en de organisaties die de eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp: RIVM, TNO, KEMA, de GGDs, Agentschap Telecom en ZonMw.

ZonMw heeft de opdracht gekregen tot het uitvoeren van het onderzoeksprogramma Elektromagnetische Velden en Gezondheid. In dit onderzoeksprogramma met een looptijd van acht jaar wordt voor 16,6 miljoen euro subsidie uitgezet met als doel het verstevigen van de kennisinfrastructuur in Nederland. Het bereik van deze projecten (zie kader) is overigens zeer breed. Naast zendmasten zal ook worden gekeken naar veel andere facetten van EMV: lle al dan niet opzettelijke stralingsbronnen. Dus zowel DECT en draadloze routers als hoogspanningskabels en elektrische apparaten, want wie weet wat uw elektrische wekker s nachts niet allemaal uitstraalt?

Kortom: straling is overal. Maar de aandacht gaat vooral uit naar de zichtbare exponenten van die straling: de UMTS-masten. Dat maakt de komst van netwerken voor bijvoorbeeld LTE en WiMax er straks niet eenvoudiger op. Het is zeer de vraag of het acht jaar durende onderzoek van ZonMw op dit gebied de duidelijkheid en rust zal geven die ook door de uitspraak van Commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad zeker niet bereikt zal worden. Daarvoor is de kloof tussen gelovers en niet-gelovers te groot.

Voor het originele bericht zie:
www.telecompaper.com/nl/article.aspx?cid=663585 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie