Groningen: Gemeente stelt dat draadloos netwerk niet gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid

vrijdag, 13 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: Gemeente Groningen

‘Draadloos netwerk stad niet gevaarlijk voor volksgezondheid’

Het draadloos netwerk dat in de stad komt, levert geen enkel gevaar voor de volksgezondheid op. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders. De straling tijdens de proef met het draadloos netwerk was ongeveer duizend keer lager dan de wettelijk toegestane stralingsnorm.

De gemeente, de universiteit en de Hanzehogeschool zijn bezig een stadsdekkend draadloos netwerk voor datacommunicatie aan te leggen: Draadloos Groningen. Volgens de PvdA en de VVD in de gemeenteraad blijven vragen over de gezondheidseffecten het project achtervolgen. “Kennelijk zijn er bij burgers twijfels over de gezondheidseffecten.” Volgens het college is van grote ongerustheid geen sprake. “Naar ons oordeel blijkt dat ook uit het feit dat op grote schaal gebruik wordt gemaakt van draadloze thuisnetwerken en mobiele telefoons.”

Informatie
Het college zegt de zorgen wel serieus te nemen en wil deze proberen weg te nemen. Het bestuur van de stichting Draadloos gaat nu actief informatie verstrekken. Dat gaat gebeuren in overleg met deskundigen van onder meer de GGD.

Opm. Stopumts:

De gemeente is er niet van op de hoogte dat de wettelijk toegestane stralingsnorm duizendvoudig verlaagd dient te worden omdat deze geen rekening houdt met de biologische effecten van straling en alleen op thermische effecten gebaseerd is.
Het argument dat op grote schaal gebruik wordt gemaakt van draadloze thuisnetwerken en mobiele telefoons is een gevaarlijke drogredenering; als de burgers zouden weten wat de langetermijneffecten van straling zijn zouden ze wel voorzichtiger omgaan met de draadloze technologie.
Wij nemen uw zorgen serieus is overigens ambtelijke taal voor ''wij horen u wel maar luisteren niet''.


Verplichte literatuur voor de gemeente en de GGD is het artikel van Prof. Goldsworthy ''Wifi and Electromagnetic fields'' gepubliceerd in oktober 2008:
Onderzoeken/2978 .

Gerelateerd artikel:
Artikelen/3346 .

Voor het originele bericht zie:
gemeente.groningen.nl/algemeen-nieuws/2018draadloos-netwerk-stad-niet-gevaarlijk-voor-volksgezondheid2019 .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie