Tilburg stopt bouw zes umts-masten

maandag, 09 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Tilburg stopt bouw van zes umts-masten
Bron: Brabants Dagblad 9 maart 2009

Auteur: Hans Rube

TILBURG - Aan de kerktoren in de Goirkestraat in Tilburg en aan toren van Huize Vincentius aan de Schoorstraat in Udenhout mogen geen gsm- en umts-zenders gehangen worden.

Het Tilburgse college verleent daarvoor geen vergunning, zo is afgelopen week besloten. Er was door de bedrijven Ericsson en KPN een bouwaanvraag ingediend voor tweemaal drie zenders op beide plaatsen.

Het gemeentebestuur verwijst in de negatieve beschikking naar het raadsbesluit waarin Tilburg paal en perk stelt aan dit soort zendinstallaties in de bebouwde kom en in de directe omgeving van 'gevoelige instellingen'.

Over de lokatie in Udenhout zeggen B. en W. daarom: ''De antenne-installatie van KPN wordt op en tegen een zorgcomplex geplaatst, hetgeen strijdig is met het umts-beleid.'' Ook zou het aanbrengen van de zenders niet stroken met het bestemmingsplan.

Een soortgelijke redenatie ligt ten grondslag aan het verbod op de bouw door Ericsson.

''Umts moet zo min mogelijk nabij een groot cluster van woningen en andere gevoelige instellingen worden geplaatst.''

Als de zenders aan de toren in de Goirkestraat komen te hangen, betekent dit dat ze midden in een drukbevolkte buurt en nabij scholen komen. Op grond daarvan wordt de bouwvergunning ook voor deze drie antennes geweigerd.

Tevens verwijst het college in het geval van Udenhout naar het bestemmingsplan. De zenders zouden worden geplaatst ten behoeve van de exploitatie van een commercieel mobiel netwerk. ''Ter plaatse zijn echter alleen sociaal culturele, medische en onderwijs- of sportactiviteiten toegestaan.''

Huize Vincentius heeft op het adres aan de Schoorstraat een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Opnieuw wordt hetzelfde argument toegepast bij de afwijzing van het verzoek aan de Goirke- straat. ''Het bestemmingsplan staat op dit adres kerkelijke, religieuze of levensbeschouwelijke activiteiten toe. Commercile mobiele telefonie past daar niet in.''

De gemeente Tilburg kreeg onlangs gelijk in de strijd tegen de plaatsing van een umts-mast in de wijk De Blaak. Daar werd de bouw van een zender stilgelegd. De rechtbank steunde dat besluit.

Voor het originele bericht zie:
www.brabantsdagblad.nl/regios/tilburg/inboxtilburgstad/4627455/Tilburg-stopt-bouw-van-zes-umtsmasten.ece .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie