Groningen: Persbericht Werkgroep Stralingsvrij Kind.

maandag, 09 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaand persbericht:

Geachte webmasters van wijksites en redacties van wijkkranten,

Nederland heeft de hoogste stralinglimieten voor o.a. WiFi en UMTS ter wereld. De gemeente Groningen wil tegen dat maximum aan gaan zitten met het project Draadloos Groningen. Dan komen er zo'n 3.000 WiFi zendmasten bij, in vrijwel elke lantaarnpaal. Men blijft dan wel binnen de normen, maar legt de laatste wetenschappelijke inzichten naast zich neer. Op basis van die laatste inzichten (zie o.a. het bioinitiative rapport www.bioinitiative.org met meer dan 1.500 onafhankelijke onderzoeken) heeft het Europarlement in september al met overweldigende meerderheid (522 voor en 19 tegen) een motie aangenomen om de stralingslimieten binnenkort drastisch naar beneden bij te stellen vanwege enorme gezondheidsrisico's. Een stad met de ambitie om de duurzaamste stad te worden kan zich niet permitteren om bij dit soort signalen de andere kant op te kijken. Daarom hebben we met een aantal mensen (veelal professionals) de werkgroep Stralingsvrij Kind opgericht om met de gemeente en andere betrokkenen aan tafel te gaan om gezonde stralingswaarden in de hele stad te borgen.

Wij hebben de inwoners van Groningen daar hard bij nodig! En omdat de bewustwording rond dit onderwerp op dit moment helaas niet breed door overheid en media ondersteunt wordt, kunt u kunt daarin iets heel waardevols betekenen. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u er aandacht aan wilt besteden in uw nieuwsbrief, wijkkrant en/of website en zo de bewoners in uw wijk attent maakt op dit initiatief, met belangrijke nieuwe informatie en een handvat om er gelijk iets mee te doen: het ondertekenen van de petitie. Wij hopen dat we er als inwoners samen voor kunnen zorgen dat onze stad een écht veilige en duurzame plek voor ons en onze kinderen wordt! Alvast bedankt voor uw moeite.

Hartelijke groet,

Harmen Uijttewaal
namens Stralingsvrij Kind
E info@stralingsvrijkind.nl
W www.stralingsvrijkind.nl

Persbericht wijkkranten en -websites

Stralingsvrij Kind is een initiatief van een groep bezorgde burgers uit Groningen die met de gemeente en alle betrokken partijen willen samenwerken voor een veilig beleid aangaande straling.
We werken eraan de bizar hoge Nederlandse blootstellingnorm (hoogste ter wereld) van straling naar een veilig niveau te brengen en willen met deze actie voorkomen dat er een zeer schadelijk draadloos WIFI netwerk over bijna de hele stad wordt uitgerold.
Daarnaast streven we er naar om een veilig alternatief te realiseren voor de zeer hoge niveaus hoogfrequente straling van bestaande GSM en UMTS zendmasten, dit is in Salzburg reeds gerealiseerd. Ook zetten we ons in voor een veilig beleid en informatiecampagne van de overheid over het gebruik van het zeer schadelijke draadloos internet en de DECT telefoon binnenshuis en de gevaren van mobiel bellen.
Groningen moet met zijn streven naar duurzaamste stad van Nederland een voorbeeld zijn voor Nederland als een veilige gemeente mbt. het gebruik van straling, met name voor kinderen!


Teken hier onze petitie: www.petities.nl/petitie/stralingsvrij_kind/ .

Wij,
van Stralingsvrij Kind

constateren
dat alhoewel de stralingsnormen waar de Gemeente Groningen en Draadloos Groningen mee werkt aan de officiële landelijke norm voldoen, er geen rekening gehouden is met voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. De huidige normen houden namelijk geen rekening met de biologische effecten van de gebruikte straling. Die kunnen leiden tot: hoofdpijn, duizeligheid, irritatie, vermoeidheid, algemene slapte, slaapstoornissen, slaperigheid overdag, pijn in het hartgebied, moeite met ademen, buikpijn en slechte spijsvertering. Dat is wetenschappelijk zeer vaak onomstotelijk aangetoond.

Studies wijzen uit dat de straling ook ons DNA beschadigt. Dat geeft een verhoogd risico op kanker. Daarnaast leidt straling tot een explosieve stijging van leukemie en ADHD bij kinderen. Veel wetenschappelijke inzichten laten zien dat er een zeer groot gezondheidsrisico aan straling verbonden is, ook aan WIFI. Deze WIFI straling zal voor Draadloos Groningen gebruikt worden.

De plannen van Draadloos Groningen leiden tot continue onvrijwillige blootstelling aan straling van de burger. Dit is een groot gevaar voor de volksgezondheid en is daarom in tegenspraak zijn met grondwet artikelen 10, 11, 20, 21 & 22. Deze zijn cruciaal voor onze kindveiligheid, democratie, beschaving en mensenrechten. Alles wat in strijd is met onze grondwet is illegaal en verboden.

en verzoeken
de gemeente Groningen en St. Draadloos Groningen om het voorzorgsprincipe te hanteren en Draadloos Groningen niet in de huidige vorm doorgang te laten vinden omdat een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat er grote gezondheidsrisico’s met de diverse vormen straling annex zijn.(zie o.a. www.bioinitiative.org) Nu duidelijk is hoe gevaarlijk WIFI-straling is, is het de wettelijke plicht van de overheid te bekijken hoe we schade hiervan kunnen voorkomen. In de huidige plannen is gezondheidsschade niet te voorkomen. We willen daarom In samenwerking met onafhankelijke deskundigen, leden van Stralingsvrij kind en de gemeente naar veilige alternatieven met aanvaardbare gezondheidsrisico’s zoeken voor zowel Draadloos Groningen als de bestaande straling niveaus van UMTS, GSM en het WiFI gebruik op scholen. Op die manier wordt het leefklimaat weer veilig, met name voor kinderen.

Het uitgebreide bezwaarstuk Draadloos Groningen vindt u op www.stralingsvrijkind.nl

---
Op 25 februari 2009 hebben we als werkgroep Stralingsvrij Kind in de gemeenteraadsvergadering ons bezwaarschrift Draadloos Groningen persoonlijk aan burgemeester Wallage mogen overhandigen met de volgende woorden:

---

Geachte gemeenteraad,

Namens Stralingsvrij Kind, een werkgroep van stichting Stralingsarm Nederland, mag ik u dit bezwaarschrift aanbieden dat betrekking heeft op Draadloos Groningen.

De stad houdt zich keurig aan de landelijk vastgestelde normeringen, daar is niks op af te dingen. De stad beroept zich daarnaast keer op keer op het feit dat er geen wetenschappelijke bewijzen geleverd zouden zijn voor schadelijke gevaren. Dat is een knap staaltje werk, want je moet tegenwoordig wel heel erg je best doen om dat nog vol te houden.

In dit bezwaarstuk vindt u de referenties naar de uitkomsten van letterlijk duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat zelfs bij zeer lage stralingswaarden het uiterst schadelijke gevolgen heeft voor alles wat leeft, groeit en bloeit. Met name ook voor kinderen.

Op basis van deze onderzoeken heeft het Europarlement nota bene al een motie aangenomen om de stralingslimieten binnenkort drastisch naar beneden bij te stellen. Een stad als Groningen, met als ambitie duurzaamste stad mag zich ons inziens wel 2 keer achter de oren krabben om bij dit soort signalen de andere kant op te kijken.
Laten we elkaar niet voor de gek houden, de gruwelijke waarheid over straling ligt op straat en is voor iedereen beschikbaar. Met betrekking tot Draadloos Groningen vinden wij het ten opzichte van de gehele bevolking dan ook niet meer dan billijk als u van het voorzorgsprincipe uitgaat en de plannen tot nader order bevriest.

Wij zouden graag met de gemeente en andere betrokken partijen om de tafel willen om te kijken naar alternatieven, want wij zijn zeker niet tegen technologische vooruitgang, maar dan wel met een aanvaarbaar gezondheidsrisico. U, leden van de gemeenteraad, krijgt allemaal een hardcopy van het zorgvuldig samengestelde bezwaarstuk Draadloos Groningen en ik raad u met klem aan om dat aandachtig door te nemen en de noodzakelijke maatregelen te nemen.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie