Nagele tegen straling doet 0-meting.

vrijdag, 06 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Nagele Tegen Straling heeft opdracht gegeven aan een extern bureau om een zgn. 0-meting uit te laten voeren aangaande de stralingsbelasting in en om het dorp Nagele inclusief het aangrenzende industrieterrein.
Het onderzoek inzake stralingsbelasting heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft zich toegespitst op oa. GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz en UMTS.
De exacte gemeten stralingswaarden en de bijbehorende lokaties zullen door het onafhankelijke onderzoeksbureau worden vastgelegd in een onderzoeksrapportage.
Nagele Tegen Straling zal deze rapportage in haar dossier verwerken om in de toekomst
een toename van straling en instensiteit van straling hard te kunnen maken richting Rechterlijke Macht, Providers en de Gemeente NOP, inzake een voor te bereiden aansprakelijkheidstelling.
Wij roepen hierbij iedereen op die nog in de gelukkige omstandigheid is en nog geen GSM- of UMTS-mast naast de deur heeft staan, maar waar wel bouwplannen zijn van een GSM- of UMTS mast, om op voorhand een zgn. 0-meting te laten uitvoeren door een extern bureau.

Namens NTS dhr. B.J. SchniedersLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie