Amersfoort: bezwaarschrift ingediend tegen verleende bouwvergunning

woensdag, 04 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving afschrift van onderstaand bezwaarschrift.
Stopumts is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


BEZWAARSCHRIFT TEGEN DE VERLEENDE BOUWVERGUNNING VOOR EEN UMTS ZENDMAST,
SPORTLAAN TE AMERSFOORT

3-3-2009

Aan het College van B&W èn de Gemeenteraad,
Postbus 4000,
3800 EA Amersfoort

Geachte leden van College èn Gemeenteraad,

In navolging op onze Zienswijze van 7-5-08 dienen wij hierbij ons bezwaarschrift in tegen de verlening van bouwvergunning voor bovengenoemde UMTS mast.

Omdat het College in haar voorstel van 12-11-08 op onze argumenten 1, 2, 3, 5 en 6 niet inhoudelijk ingegaan is of zelfs maar genoemd heeft in haar thematische beantwoording, verwijzen wij in het huidige bezwaarschrift opnieuw naar deze argumenten.
Wij vragen wederom ook om deze argumenten in een mondelinge Hoorzitting nader toe te mogen lichten, aangevuld met de actuele stand van met name de medische bewijzen van gezondheidsschade. Op dit verzoek in de Zienswijze heeft het College destijds niet gereageerd of het zelfs maar genoemd.

Stichting SAN realiseert zich anderzijds terdege dat de Gemeenteraad als hoogste orgaan in juli 2007 niet de moed gehad heeft het Voorzorgsprincipe te integreren in het Antennebeleid, zoals in andere gemeenten wel gebeurde of gebeurt. De beantwoording van dit ook aan de Raad gericht schrijven zal vermoedelijk ter kennisgeving aangenomen en ter afhandeling overgedragen worden aan het College.
Treurige consequentie hiervan is dat getroffen burgers nu hun recht zullen moeten halen bij de Rechtbank in Utrecht.
De positieve keerzijde daaraan is dat deze procedure tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zal plaatsvinden. Het za; de Amersfoortse burgers steeds weer onder de aandacht gebracht zal worden, dat haar gezondheidsbelangen niet in goede handen zijn bij een meerderheid van de raadsfracties. Om niet te spreken van de waardedaling van hun onroerend goed in deze toch al zware economische tijden.

Het is aan diezelfde burgers om in maart 2010 de politieke aanwezigheid van CDA, PvdA, VVD, Groen Links en Amersfoorts Belang in de Raad zodoende te decimeren.
Hoogachtend,

Stichting Stralingsarm Nederland.

Cc: media, div. website, burgers van AmersfoortLees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie