Groningen: Reactie Werkgroep Stralingsvrij Kind op artikel ''politici willen advies''.

woensdag, 04 maart 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Wij geven eerst het oorspronkelijk dagbladartikel, vervolgens de reactie van de Werkgroep Stralingsvrij Kind.

Bron: Dagblad van het Noorden 2 maart 2009

Politici willen deskundig draadloos advies

Groningen -

Een onafhankelijke deskundige moet ingeschakeld worden in de discussie tussen voor- en tegenstanders van de aanleg van een draadloos netwerk in Groningen. De raadsleden Joost van Keulen (VVD) en Bert Oost (PvdA) dringen hier op aan in schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur over de eventuele gezondheidsrisico's die een draadloos netwerk met zich mee brengt.

Enkele weken terug werd door een aantal mensen de actiegroep Stralingsvrij Kind opgericht. Deze groep maakt zich zorgen over de aanleg van een draadloos netwerk in de Groninger binnenstad. Zij zijn bang dat de straling van dat netwerk leidt tot allerlei ziektes bij met name kinderen. Vorige week bood een vertegenwoordiger van de actiegroep de gemeenteraad en burgemeester en wethouders een petitie aan tegen de komst van dit netwerk.

Van Keulen en Oost stellen nog steeds achter het raadsbesluit te staan waarmee ze met de komst van het netwerk instemden. ''We willen voorkomen dat de tegenstanders achteraf zeggen dat er geen discussie is gevoerd over de risico's'', zegt van Keulen.


Voor het origineel zie:
www.dvhn.nl/nieuws/noorden/stad/article4435620.ece/Politici_willen_deskundig_draadloos_advies .

Gerelateerd artikel:
Berichten%20Nederland/3372 .

Gerelateerde website
www.stralingsvrijkind.nl .

Hier kunt u de petitie tekenen:
www.petities.nl/petitie/stralingsvrij_kind/ .


Zie vooral ook:
www.youtube.com/watch?v=0fALIMYnMis&eurl=http://www.stralingsvrijkind.nl/index.html .

Opm. Stopumts;
Nu maar hopen dat ambtenaren en politici bovenstaande informatie tot zich door willen laten dringen en er geen zogenaamde deskundigen van het Antennebureau (uit Groningen!) bijhalen.
Dat bureau wordt bekostigd door het Ministerie van Economische Zaken (!) en heeft als Mission Statement ''Het faciliteren van de plaatsing van zendmasten in Nederland''.


Reactie Werkgroep Stralingsvrij kind op het bovenstaande krantenartikel:

PERSBERICHT
woensdag 4 maart 2009

Reactie van Stralingsvrij Kind op artikel van 3 maart 2009 in het Dagblad van het Noorden ''Deskundige bij gesprek draadloos netwerk''

Stralingsvrij Kind wil best ingaan op uitnodiging van VVD en PvdA

Het initiatief van de VVD (Van Keulen) en de PvdA (Oost) om een onafhankelijke deskundige in te schakelen met betrekking tot de gezondheidsrisico's wordt door Stralingsvrij Kind op prijs gesteld. Dat wil zeggen als het helpt om serieus met de gemeente en betrokken partners tot een aanvaardbare en realistische stralingsbelasting van de inwoners van de Stad Groningen te komen. De maximale voorzorg bij het belasten van kinderen heeft dan hierbij prioriteit net als de vraag waarom er in Groningen perse een Wi-FI Hotspot moet komen terwijl deze juist overal ter wereld massaal ontmanteld worden wegens gezondheidsklachten. In het Verenigd Koningrijk onder meer na protesten van alle 35.000 leden van de grootste vereniging van onderwijsdocenten. Verder moet de nieuwe stralingsrichtlijn geopperd door het Europese Parlement op 4 september 2008 op basis van het Bioinitiative Report ter sprake komen en de kwestie van grondwetartikelen 10, 11, 20, 21 en 22 en hoe deze te rijmen met de voornemens van Draadloos Groningen.

Daarentegen is het voor ons uiteraard overbodig een ‘onafhankelijk deskundige’ in te roepen om ons voor te lichten inzake een materie waar we zelf al heel deskundig in zijn, al baubiologische ondersteuning bij hebben, zelf beschikken over meetapparatuur en weten hoe we daarmee om moeten gaan. Met ons ‘Bezwaarstuk Draadloos Groningen’ refereren wij o.a. aan het nu toonaangevende Bioinitiative Report (www.bioinitiative.org), waarvan de publieksversie als bijlage werd meegeleverd, dat de conclusies van meer dan 1.500 onafhankelijke onderzoeken, waaraan ook nog eens een veelvoud van onafhankelijke stralingsdeskundigen meewerkten, heeft geëvalueerd en gebundeld. Welk nieuw licht ten opzichte van letterlijk duizenden onafhankelijke deskundigen één enkele door Draadloos Groningen-lobbyisten Van Keulen en Oost gekozen onafhankelijke deskundige op deze zaak zou kunnen werpen is ons in deze strekking vooralsnog onduidelijk.

Het statement van de VVD en PvdA dat de WHO (World Health Oranisation) niet vastgesteld zou hebben dat draadloze netwerken schadelijk zouden zijn, is pertinent onjuist, maar men publiceert hier bewust niet over, zoals onder in dit persbericht nog wordt uitgelegd. De WHO heeft verder een obscuur document op haar site staan, bedoeld voor politici dat getiteld is ''Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen'' www.who.int/peh-emf/publications/riskhandbook_dutch.pdf . Dit handboek adviseert gek genoeg niet over gezondheidskwesties waarvoor de WHO bedoeld is, maar is een manipulatieve handleiding waarin o.a. lichamelijke klachten als gevolg van straling even stelselmatig als onwetenschappelijk worden afgedaan als ''risicobeleving''. Verder staan er demagogische tips in waarmee de overheid betreffende straling het voorzorgsbeginsel kan omzeilen.

De WHO wordt wegens dit soort acties door geen enkele serieuze wetenschapper op het vlak van stralingsrisico’s nog als relevante informatiebron beschouwd en ligt voortdurend fors onder vuur vanuit de wetenschap. Daar zijn nog veel meer redenen voor:
Michael Repacholi is verantwoordelijk voor de WHO-factsheet stralingsrisico’s. Van alle duizenden deskundigen die de WHO als hoofd stralingsproblematiek had kunnen kiezen, kozen ze met Repacholi uitgerekend een man die vlak voor hij de baan bij de WHO kreeg voor de telecom werkte en expliciet belast was met het plaatsen van UMTS-masten op zeer omstreden locaties zoals vlakbij of bovenop schoolgebouwen en bij kinderspeelplaatsen. Zijn onderzoeken werden voor meer dan de helft betaald door de grootste GSM-organisatie ter wereld en producenten van draadloosapparatuur, waaronder wi-fi-aplicaties, en daar was ook de uitkomst van zijn conclusies ineens naar. ‘Ineens’, want eerder, toen het grote geld nog niet lonkte toonde dezelfde Michael Repacholi in diverse onderzoeken bij muizen aan dat straling kankerverwekkend is, en niet zo’n klein beetje ook. Repacholi werd ontslagen na talloze protesten uit Duitsland. Hij werd opgevolgd door mevrouw Van Deventer. Zij laat de oude Repacholi-factsheet gewoon ongemoeid en zelfs het feit dat ze bestookt wordt door collegawetenschappers om uit te leggen waarom zij van de 14 epidemiologische onderzoeken die de WHO heeft bestudeerd NIETS publiceert of verwerkt uit de 10 onderzoeken daarvan die ernstige gezondheidsrisico’s door stralingbelasting aantoonden. Haar collega is het Nederlandse Gezondheidsraadlid Eric van Rongen, die op zijn beurt weer onder vuur ligt bij Rechtsbureau BAWA inzake gerommel met grafieken betreffende de zogenaamde herhaling van het TNO cofam onderzoek. (het bekende Zwitserse onderzoek van 2005). Heel interessant dus voor allerlei alternatief nieuws-sites, maar niet als serieus referentiemateriaal voor de heren Van Keulen en Oost.

Als voorstel voor een echt onafhankelijk deskundige verwijzen we naar het NIBE www.nibe.org .


STRALINGVRIJ KIND

Noten aan de redactie:
Voor technische en achtergrondvragen over dit onderwerp kunt u bellen met Benjamin Adamah
050-5270850
of mail: benjamin.adamah@gmail.com

www.stopumts.nl reageerde meteen kritisch op de Dagblad van het Noorden-publicatie. U vindt de reactie ook op onze website www.stralingsvrijkind.nl .

Ons bezwaarstuk dat aan de gemeente is aangeboden vindt u op:
www.stralingsvrijkind.nl/documenten/BezwaarstukDraadloosGroningen.pdf .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie