Leeuwarden: ''Plan WiFi-netwerk Leeuwarden: gevaarlijk, onveilig en overbodig''.

zaterdag, 28 februari 2009 - Categorie: Berichten Nederland

Stopumts ontving de navolgende bijdrage van PAL/Groenlinks Leeuwarden.
Gerelateerd artikel: Artikelen/3346 .


Plan WiFi-netwerk Leeuwarden: gevaarlijk, onveilig en overbodig

www.palgroenlinks.nl - Leeuwarden, 27 februari 2009

De VVD stelt voor een om de Leeuwarder binnenstad van één WiFi-netwerk te voorzien. PAL GroenLinks vindt dit voorstel gevaarlijk uit het oogpunt van straling, onveilig als het gaat om het risico van het stelen van gegevens en overbodig omdat er een alternatief is: glasvezel. Daarom roepen wij op dit VVD-plan af te wijzen.

VVD-plan: verplichte WiFi
De VVD Leeuwarden verraste onlangs met het plan voor één draadloos internet netwerk (WiFi) voor de Leeuwarder binnenstad. De VVD stelt voor dat het college van B&W de subsidiemogelijkheden hiervoor bekijkt en de verschillende partijen (inwoners, bedrijven, organisaties) hiervoor interesseert. Het voorstel spreekt van de mogelijkheid van een stads-/gemeentebrede dekking, maar zegt ook tevreden te zijn met een pilot met ‘alleen’ de mogelijkheid van gratis internet voor de binnenstad.

De fractie van PAL GroenLinks is door verschillende verontruste bewoners benaderd over de risico’s van deze onnodige WiFi-lobby. Immers de VVD rept met geen woord over het stralingsgevaar en de veiligheidsrisico’s van hun plan. Voor PAL GroenLinks staat de gezondheid van inwoners nummer een. Wij roepen het college en de raad op dit gevaarlijke en onveilige VVD-plan af te wijzen.

Stralingsgevaar
Een binnenstadsdekkend WiFi-netwerk betekent een enorme toename van zendmasten die data zenden en ontvangen. Met een WiFi-systeem kun je draadloos het internet op via gepulste hoogfrequente radiogolven. Er is onvoldoende bekend over de effecten van WiFi. Daarom moet je dit niet willen volgens PAL GroenLinks raadslid Gerben Hoogterp: ‘Wie wil een extra WiFi-zendmast op z’n dak of in de straat? Hier zitten we niet om te wachten als we een groene en leefbare stad willen zijn. Ons motto’s is ‘maak van Leeuwarden geen magnetron’. Wij zijn voor het zogenaamde voorzorgsprincipe. Zolang niet vaststaat dat het veilig is, moet je er niet aan beginnen’.

In Groot-Brittannië heeft 70% van de basisscholen en 81% van het vervolgonderwijs WiFi ingevoerd. Een recent BBC-programam (Panorama) stelt dat een WiFi-netwerk van een school in Norwich drie maal zoveel straling afgeeft als een gewone zendmast.

Veilig internetten
WiFi is bovendien niet veilig. Alle data kunnen in principe onderschept worden. Ook door kwaadwillende personen. Internet toegang via je eigen provider is veel veiliger. Beveiligingsexperts wijzen er op dat veilig surfen via draadloze netwerken onmogelijk is. Daarom is WiFi alleen geschikt voor onschuldig internetten zoals het lezen van je horoscoop of de krant. Zeker niet voor persoons- of bedrijfsgegevens! Helemaal niet voor je belastingformulier of online-bankieren. De politie van Gelderland waarschuwde vorig jaar nog speciaal voor Oost-Europese bendes die zich schuldig maken aan WiFi-diefstal.

Glasvezel, het veilige en goedkope alternatief
Draadloos internet voor binnenhuis via WiFi of WIMAX is technisch achterhaald. Maar er is een veilig alternatief voor draadloze technologie: glasvezel. De VVD noemt in haar voorstel dat Amsterdam experimenteert met WiFi. Maar zij vergeet de laatste trend. De gemeente Amsterdam maakte onlangs bekend dat er een glasvezelverbinding naar 100.000 huizen gelegd gaat worden. Deze aanpak is zo vooruitstrevend dat telecom-analisten dit reeds hebben aanbevolen bij de nieuwe Amerikaanse president Obama. Als we in Leeuwarden vooruit willen zullen we het over deze boeg moeten gooien. In de commissievergadering Bestuur en Middelen afgelopen januari heeft het college van B&W ook gezegd een coördinerende rol op zich te nemen naar marktpartijen rond een toekomstig glasvezelnetwerk. Daarbij vroeg de raad ook mogelijkheden te onderzoeken voor huisaansluitingen.

Conclusie
Iedereen is vrij om eigen huis vol te hangen met draadloze communicatie-middelen en zich dientengevolge van dichtbij vrijwillig bloot te stellen aan elektromagnetische straling (of te wel ‘electro-smog’). Het is wat anders om dit ook in de openbare ruimte aan iedereen verplicht en ongevraagd op te leggen. Immers steeds meer klinken de alarmbellen omtrent de gezondheidsrisico’s van kunstmatige gepulseerde elektromagnetische straling van DECT, UMTS, Digitenne, WiFi en WIMAX.

Niet doen!
De PAL GroenLinks fractie adviseert college en raad eerst de aflevering ''Wi-fi A Warning Signal'' te bekijken van BBC-progamma Panorama:
deel 1: www.youtube.com/watch?v=IuNaDj6VLHw .
deel 2: www.youtube.com/watch?v=aGplfEnWptk .
deel 3: www.youtube.com/watch?v=-VqnPtq4GbU .
Met ''Wi-fi A Warning Signal'' in het achterhoofd lijkt ons terughoudendheid op zijn plaats om dit in Leeuwarden bewust te willen realiseren.

Info: Gerben Hoogterp, secr. fractie PAL GroenLinks, ghoogterp@leeuwarden.nl .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie